Kan alle købe på tvangsauktion?

Indblik er i denne uge skrevet af Thomas Buus, der er advokat og partner i advokatfirmaet BuusMark advokatfirma I/S.

Svaret på spørgsmål i overskriften er et klokkeklart ja. Alligevel er det primært professionelle opkøbere, som køber hovedparten af ejendommene på tvangsauktion. Men hvorfor køber private egentlig ikke på tvangsauktion? Det gør de ikke, fordi de finder køb af ejendom på tvangsauktion uoverskueligt, og derfor tør de ikke byde på en tvangsauktion.

Som privatperson har man ellers ofte en god mulighed for at blive højestbydende, selvom man byder i konkurrence med de professionelle opkøbere. Det skyldes, at de professionelle opkøbere køber ejendommen som investering, og dermed har afstemt deres bud ud fra hvilken fortjeneste/afkast en ejendom skal give, førend de vil byde. Som privatperson, der selv skal anvende ejendommen, stiller man ikke samme krav som den professionelle investor. Derfor kan man ofte gøre et fornuftigt køb, selvom antallet af ejendomme, som sælges på tvangsauktion, i øjeblikket er historisk lavt.

Tvangsauktioner er langt billigere

Tal fra Boligsiden.dk viste ved en undersøgelse foretaget i 2017, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede boliger i de seneste år var op til 68 procent lavere for ejendomme købt på tvangsauktion end for ejendomme købt i fri handel. Der er naturligvis mange faktorer, som kan forklare dette – blandt andet er ejendommene, som sælges på tvangsauktion, ofte dårligere vedligeholdt end ejendomme, som sælges i fri handel.

Specielt for så vidt angår fritidshuse, er der som privatperson muligheder for at gøre et rigtigt godt køb. Det skyldes, at mange af de professionelle investorer ikke ønsker at investere i fritidshuse, fordi de ofte er sværere at omsætte end villaer eller lejligheder. Herudover er liggetiderne for sommerhuse ofte længere end for villaer og lejligheder. Der er også en tendens til, at kreditforeninger og øvrige panthavere beskytter deres pant i mindre omfang for fritidshuse, end for helårsboliger.

Tag i retten og overvær tvangsauktioner

Forinden man som privatperson beslutter sig for, at man vil købe en ejendom på tvangsauktion, bør man sætte sig grundigt ind i reglerne om køb på tvangsauktion. En god måde at få et indblik i den auktionsretlige verden er at overvære et betydeligt antal tvangsauktioner. Der er offentlig adgang til alle tvangsauktioner, og de forskellige Retter har gerne faste dage om ugen, hvor de afvikler tvangsauktioner. Vil man byde, er det vigtigt at gøre sig klart på forhånd, om man byder alene eller flere sammen, og om man skal have fuldmagt med. Man kan på Boligsiden.dk få et overblik over annoncerede tvangsauktioner.

Finder man en ejendom annonceret på tvang, er det vigtigt, at man kontakter advokaten – rekvirenten – som har sat ejendommen på tvangsauktion, og deltager i den fremvisning, der finder sted af ejendommen. Man bør ikke byde uden at have besigtiget ejendommen forinden. Ejendommen købes som beset – uanset om man køber som privatperson eller som professionel investor, hvorfor man ikke kan rejse krav imod sælger omkring fejl og mangler ved ejendommen. Man kan heller ikke tegne ejerskifteforsikring. Herudover bør man som privatperson overveje at lade sig bistå af en advokat.

LÆS OGSÅ: Vil du købe hus på tvangsauktion: Få svar på dine spørgsmål

Find mere om