Her er den danske sommerhusejer anno 2017

Indblik er i denne uge skrevet af Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom hos Realkredit Danmark.

Sæsonen for køb af sommerhus er nu skudt i gang, og i den anledning har vi set nærmere på den danske sommerhusejer med udgangspunkt i lånedata fra Realkredit Danmark.

Den typiske sommerhusejer er 60 år

Data viser, at det er særdeles usædvanligt, at personer under 30 år køber et sommerhus, og det samme gør sig gældende for personer under 40 år. Kun 4,4 procent af sommerhusejerne er således i alderen fra 30-39 år. Selv om man i de senere år har hørt anekdoter om unge familier i ejerlejligheder med friværdi i bagagen, der ønsker et sommerhus som fristed, er det altså stadig ikke noget, der fylder det store på sommerhusmarkedet.

95 procent af sommerhusejerne er i alderen 40 år og opefter, og den gennemsnitlige ejer af et sommerhus er 59,4 år. Mere end hver anden sommerhusejer har passeret 60 år.

Der er ikke den store forskel i aldersfordelingen af sommerhusejerne på tværs af landet. Og ser vi på de 20 største sommerhuskommuner, topper alderen i Hjørring med en gennemsnitsalder på 61,6 år, mens den bunder i Gribskov med 58,1 år. Så der er ikke i nogen udpræget grad nogle områder, der virker som en markant større magnet på et yngre segment af potentielle sommerhuskøbere end andre.

Variabel rente er mest populært

Danske sommerhusejere er i høj grad til variabelt forrentede realkreditlån. ”Kun” 30 procent af sommerhusudlånet er finansieret med fast rente – det er mindre end på boligmarkedet generelt. Det er især F5-lån og F3-lån, der vælges blandt de variabelt forrentede lån, og flere sommerhusejere har dermed i de senere år skiftet F1-lånet ud.

Afdragsfriheden udgør cirka 47 procent af sommerhusudlånet – omtrent på linje med resten af boligmarkedet. Afdragsfriheden er mest udbredt blandt de unge og de ældre, og i det hele taget understreger tallene, at boligejerne på tværs af aldersgrupper har taget både variabel rente og afdragsfrihed til sig som muligheder i boligfinansieringen.

Det gennemsnitlige realkreditlån på sommerhusmarkedet lyder på godt 667.000 kroner. Er lånet uden afdrag, er det noget større på cirka 870.000 kroner, mens det er på godt 550.000, hvis der afdrages på lånet.

Store forskelle i friværdierne

Den gennemsnitlige belåningsgrad for realkreditlånet i sommerhuset er på 48,9 procent. Selvom der er betydelige forskelle i de gennemsnitlige lånestørrelser på tværs af landet, er der ikke de store forskelle i den gennemsnitlige belåningsgrad. Det er en indikation på, at de ellers tydelige polariseringstendenser på boligmarkedet over de senere år har været væsentligt mere afdæmpede på sommerhusmarkedet.

Der er til gengæld betydelige forskelle i friværdierne i kroner og øre på tværs af landets større sommerhuskommuner. Den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus på landsplan er på cirka 675.000 kroner, og den topper i Helsingør med cirka 1.150.000 kroner.

Selvom friværdierne på sommerhusmarkedet i gennemsnit er høje og belåningsgraderne et godt stykke fra de maksimale 60 procent, når vi snakker realkredit, er der en del sommerhuse, som er overbelånte. Godt hver fjerde sommerhusejer har således en belåningsgrad på over 60 procent. Det skal især ses i lyset af, at sommerhuspriserne stadig er nede med i omegnen af 25 procent, siden markedet toppede i 2007.

Regeringen har foreslået, at lånegrænsen for sommerhuse løftes fra 60 procent til 75 procent for realkreditlån gældende pr. 1. maj. Sommerhusejerne vil primært få gavn af dette forslag via et mindre løft i efterspørgslen efter sommerhuse. Ellers vil det især være sommerhusejere med en belåningsgrad mellem 50-60 procent, og som samtidig har et boliglån i banken, der vil få glæde af forslaget. De kan skifte en højere rente på banklånet ud med en lavere rente på realkreditlånet. Som altid skal omkostningerne ved omlægning dog holdes op imod gevinsten ved en lavere rente.

Find mere om