Gå mod strømmen – flyt fra storbyen til provinsen og få flere kvadratmeter

BBR indberetning

Denne uges er Indblik i Boligmarkedet skrevet af Sofie Heerup Friis fra BRFkredit.

Der er ingen tvivl om, at trenden i øjeblikket går mod at flytte til de danske storbyer – ikke fra! Men har man trods alt en lille smule lyst til eget græs under fødderne og lidt flere kvadratmetre at boltre sig på, kan det faktisk være en god idé at sælge sin ejerlejlighed i byen og finde et hus med have i provinsen. Bytteforholdet er nemlig stigende i takt med, at priserne på ejerlejligheder i de større danske byer er steget, mens priserne i andre dele af landet mange steder står stille eller kun stiger svagt.

Ejerlejlighedsmarkedet i de større danske byer stiger

De seneste to år har der været ganske pæne stigningstakter på ejerlejlighedsmarkedet, og selvom der fortsat ses svingninger, er der ved at tegne sig et billede af et boligmarked, som bevæger sig i to tempi. Ejerlejlighedsmarkedet i de større danske byer er så småt ved at få godt fat, og aktiviteten er stigende. Det hænger blandt andet sammen med ønsket om at flytte til storbyen, hvor København eksempelvis forventes at få 100.000 flere borgere inden for de næste ti år. Efterspørgslen efter boliger i de større byer er derfor stigende, hvilket er en fordel, hvis du står og skal sælge. Større efterspørgsel betyder nemlig ofte højere salgspriser, og skal du sælge for at købe hus i provinsen, kan der virkelig være noget at hente.

Årlig vækst i kvadratmeterpriserne i de fire største danske byer 2005-2014 2. kvartal

Ejerlejlighederne i København, Odense, Aarhus og Aalborg er det seneste år steget med mellem 5-7 pct.

Provinsens parcelhusmarked halter lidt bagud

I provinskommunerne er aktiviteten ikke nær så høj. Eftersom trenden går mod at flytte til storbyen, affolker det de mindre kommuner med lange liggetider på boligerne til følge. Det er en balance, som er svær at vende på få år. En ligevægt mellem udbud og efterspørgsel efter boliger i de mindre kommuner vil alt andet lige tage mange år at få skabt. Og hvem ved, hvad fremtiden byder af tendenser inden for til- og fraflytning? I flere kommuner er der svage prisstigninger, og det lave renteniveau gør, at det er muligt at få mange kvadratmeter til historisk set billig finansiering.

Årlig vækst i kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder i hele landet 2005-2014 2. kvartal

Priserne er det seneste år steget 6,7 pct. på landsplan for en gennemsnitlig ejerlejlighed, mens de tilsvarende er steget 2,6 pct. for et gennemsnitligt parcel- og rækkehus.

Udnyt det til din fordel, hvis du har en husejer i maven

Vi har regnet på, hvor mange ekstra kvadratmeter du kan få ved de nuværende handelspriser, hvis du sælger din ejerlejlighed i én af de fire største danske byer og køber et gennemsnitlige parcel- og rækkehus i én af de omkringliggende kommuner. Beregningerne tager ikke højde for omkostningerne ved at sælge og købe bolig, hvilket naturligvis kan påvirke antallet af kvadratmeter.

Har du eksempelvis en ejerlejlighed i Aarhus, som du vil sælge til fordel for hus og have i Skanderborg Kommune, kan du næsten få et parcelhus, der er dobbelt så stor som din nuværende lejlighed, da bytteforholdet er 1,9.

Tilsvarende hvis du har en ejerlejlighed i København og ønsker hus i Hvidovre, kan du gennemsnitligt set gange kvadratmeterne i din nuværende ejerlejlighed med 1,4 og se, hvor stort et hus du i gennemsnit kan købe i Hvidovre.

Fremadrettet

Det er altid svært at spå om fremtiden. Og man skal altid investere i en bolig, fordi man har behovet nu og her, og hvis det kan hænge fornuftigt sammen økonomisk. Når det nu er sagt, er der også timing i ens boligkøb, og lige nu er der flere faktorer der gør, at en drøm om hus og have væk fra storbyen kan opfyldes med stor fordelagtighed.

Find mere om