Første år med corona: Boligmarkedet trodsede tyngdeloven

Indblik er i denne uge skrevet af Per Bie, administrerende direktør Danbolig.

Indblik er i denne uge skrevet af Per Bie, der er administrerende direktør i Danbolig.

”Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.”

Der er dage og begivenheder, som indskriver sig i historiebøgerne. Og der er taler, som i lang tid vil stå tydeligt i vores bevidsthed. Pressemødet i Spejlsalen den 11. marts 2020 falder i den første kategori. Statsministerens indledende ord i åbningstalen falder i den anden.

Vi har nu rundet årsdagen for, at store dele af vores samfund blev lukket ned for første gang. Jeg vil derfor benytte anledningen til at gøre status på, hvordan boligmarkedet har klaret sig gennem tiden med corona, og hvordan det forventes at udvikle sig i den kommende tid.

Stormløb på boligmarkedet

De færreste havde nok forventet, at nedlukningen af landet ville resultere i et decideret stormløb på boligmarkedet. Snarere tværtimod. Men efter de første 12 måneder kan vi konstatere, at den overvældende interesse for at købe ejerbolig har trodset alle forventninger til udviklingen.

Konkret viser Boligsidens handelstal, at salget i 2020 var 22 procent højere end rekorden fra 2019. Priserne tog også et pænt ryk opad, mens salgstiden faldt betragteligt. Den heftige aktivitet er fortsat ind i 2021, hvor salget i årets første 10 uger er 64 procent højere end i de samme uger af 2020.

Den rekordhøje aktivitet har medført, at det samlede udbud af boliger på markedet ligger historisk lavt. Dette kan forklares med, at der i en periode er blevet solgt flere boliger, end der er kommet til salg, hvilket skaber rift om boligerne og presser det samlede udbud i bund.

Opjusterende prognoser

Den overraskende udvikling på boligmarkedet kan også aflæses i diverse boligprisprognoser, som er blevet opjusteret gang på gang siden marts måned sidste år. Senest har Nordea opjusteret sin husprisprognose og forventer nu, at huspriserne vil stige med 5,7 procent i 2021 og med yderligere 3 procent i 2022.

Der er også gode nyheder til boligejerne i den seneste vismandsrapport fra De Økonomiske Råd. Tilbage i april måned sidste år var forventningen et fald i boligpriserne på 8,2 procent i 2020. Prognosen er siden blevet opjusteret til en forventet stigning på 3 procent i 2020 og yderligere 3 procent i 2021.

Fælles for prognoserne er, at de er blevet stadig mere optimistiske omkring fremtiden. Vi står midt i global pandemi med alvorlige økonomiske følger, og alligevel forventer eksperterne, at boligpriserne vil stige helt frem til 2025. Det varsler gode tider for eksisterende og kommende boligejere.

Fællesnævneren for boligmarkedet

Landets ejendomsmæglerne deler også de positive forventninger til fremtiden. Det viser den seneste forventningsundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor 60 procent af de adspurgte mæglere forventer stigende priser fra fjerde kvartal 2020 til fjerde kvartal 2021.

Der er også positive forventninger til ejerlejlighederne, hvor 51 procent af ejendomsmæglerne forventer stigende priser, mens 54 procent forventer stigende priser på sommerhuse. For alle tre boligtyper er der tale om væsentlige opjusteringer i forhold til den forrige undersøgelse fra tredje kvartal sidste år.

Fællesnævneren for boligmarkedet under corona må være, at det bliver ved med at overraske. Det gælder også i år, hvor vi burde have set en dæmpet aktivitet, da de lange boligrenter begyndte at stige i februar, men i stedet har vi set det modsatte. Corona har vendt op og ned på meget – også på boligmarkedet.

Find mere om