Flere unge københavnere flytter

Denne uge er indblik skrevet af Cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening Troels Theill Eriksen.

Udviklingen på det københavnske boligmarked påvirker andre områder af landet. Prisudsving i København påvirker blandt andet udviklingen i unge københavneres flytninger og dermed efterspørgslen på boligmarkedet i andre dele af landet.

Efter boligpriserne i København begyndte at falde for snart 10 år siden i sommeren 2006, så vi et dyk i antallet af unge københavnere, der flyttede ud af byen. De faldende boligpriser førte til, at fortsat flere københavnere oplevede, at deres gæld var større end den pris, de kunne sælge deres bolig til, og det lagde en dæmper på flyttelysten og flytteevnen. Siden 2009 er priserne steget igen, og i mange københavnske postnumre er priserne nu højere end i 2006. De stigende priser har fortrængt den tekniske insolvens, og det har bidraget til, at fortsat flere unge vælger at flytte ud af byen igen. Samtidig er bytteforholdet mellem lejligheder i København og parcelhuse i andre kommuner blevet mere attraktivt set med københavnernes øjne.

Selvom flere unge fraflytter, er der dog fortsat en stigning i antallet af unge (25-39-årige) i København og Frederiksberg kommuner. Det skyldes kombinationen af, at der er flere der rykker ind i end ud af aldersklassen 25-39 år, samt at den samlede tilflytning også er høj.

Unges flytninger til og fra København:

Note: Figuren viser 25-39-åriges flytninger (inkl. indvandring) til og fra København og Frederiksberg kommuner i perioden 1980-2014. Der er ikke medtaget flytninger mellem Frederiksberg og København.

Kilde: Danmarks Statistik

Hvor flytter de unge udflyttere så hen? Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Aarhus og Tårnby er de mest populære tilflytningskommuner for unge københavnere. Sjællandske kommuner er generelt populære, men Aarhus, Aalborg og Odense er det også – se landkortet.

Unge københavneres flytninger til andre kommuner:

Note: Kortet viser antallet af 25-39-årige fra København og Frederiksberg kommuner, der flyttede til andre kommuner i 2014. Der er ikke medtaget flytninger mellem Frederiksberg og København.

Kilde: Danmarks Statistik

Find mere om