Er vi for hårde ved seniorerne?

Indblik er i denne uge skrevet af Ole Hækkerup, adm. direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Jeg hører jævnligt fra vores medlemmer, at der er udfordringer med at optage lån med pant i boligen for personer, der har nået pensionsalderen – ja, faktisk allerede inden man er gået på pension, begynder kreditskoene at trykke.

Når man har gennemlevet en finanskrise, vil man selvfølgelig gøre rigtigt meget for at undgå, at det gentager sig. Og derfor er det også ganske naturligt, at der er strammet op på kreditgivningen. Det er dog ofte sådan, at hvis man har kørt for langt til højre side ad vejen, så har man en tendens til først at køre for langt til venstre, inden man får rettet bilen op til, hvor den hører hjemme midt på vejen. Og det, er jeg bange for, også gør sig gældende her.

Vi lever længere, arbejder længere, vores helbred er bedre og pensionsopsparingerne er større. Det harmonerer ikke helt med, at folk allerede i 50 års alderen har større udfordringer end tidligere med at optage lån med pant i boligen. Den finansielle stabilitet skal naturligvis sikres, og udlånere skal naturligvis have stor sikkerhed for at få deres penge igen.

Tid til en justering

Årsagerne til finanskrisen i Danmark kan ikke tilskrives boliglån til landets seniorer. Der har sikkert været tab på nogle i denne kundegruppe, som der også har været tab på andre kundegrupper, men mon ikke indtjeningen på denne kundegruppe har været ganske god over tid.

Jeg undrer mig, når jeg hører om eksempler på, at seniorer ikke kan flytte fra et hus til et andet på grund af gældende regler og kreditpolitik, selvom deres økonomiske forhold ikke ændrer sig ved en flytning. Jeg undrer mig også, når jeg hører om seniorer, som kan sidde billigere i en ejerbolig end i en nuværende lejebolig, men som ikke kreditgodkendes til at flytte til ejerboligen.

Vi går ind for et langsigtet og stabilt boligmarked og en langsigtet og stabil udlånspolitik. Men i forhold til udlån til seniorer er der noget, der tyder på, at der skal justeres på reglerne på en hensigtsmæssig, måde som forener en lettere adgang til boliglån for seniorer og fortsat stabilitet.

Vi står på tærsklen til et nyt boligskattesystem, som ophæver boligskattestoppet og dermed giver et mere stabilt boligmarked fremover, da eventuelle prisfald fører til lavere skatter og omvendt. Der er foretaget en række kreditopstramninger, som også giver et mere stabilt boligmarked. Det er således på et solidt fundament, at det er oplagt at kigge nærmere på reglerne for udlån til seniorer, så det bliver lidt lettere at låne til boligen, til trods for at der med tiden er kommet lidt flere grå hår på hovedet.

Find mere om