De rige ejer, de mindre rige lejer

I denne uge er Indblik i Boligmarkedet skrevet af sekretariatschef, cand. polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter.

Når danskeren får råd, så vil han være boligejer. Pengepung og valg af boligtype hænger klart sammen.

Det er én af mange fortællinger, der kan findes i de nye statistikker, som Danmarks Statistik har lagt i www.statistikbanken.dk  i forbindelse med et projekt finansieret af Boligøkonomisk Videncenter.  Tallene gemmer sig her i en tidsserie med den kryptiske forkortelse INDKF9.

Boligejerskab og indkomst følges ad. I 2011 gjaldt, at for de 10% af danske familier med den laveste indkomst, der var 21% ejere, og 79% lejere. Men for de 10% familier med de højeste indkomster gjaldt det, at ikke mindre end 85% var ejere, mens kun 15% var lejere.

Når det forholder sig sådan, er det blandt andet fordi, vi har et stort antal almene lejligheder, som tiltrækker personer med lavere eller mellemindkomster.  En anden forklaring er, at man som ung starter som lejer, og først senere bliver ejer, i takt med at indkomsten stiger og man får den tilstrækkelige opsparing.

Andel ejere i % i 1986 og 2011 blandt danske familier fordelt på 10 indkomstintervaller(interval 1 er lavest indkomst)

Kilde: www.statistikbanken.dk, tabel INDKF9

Figuren viser, at andelen af ejere er blevet mindre blandt lavindkomstfamilierne i de 25 år der gik fra 1986 til 2011. I 1986 var 33% af familierne i indkomstgruppe 1 ejere, men i 2011 var andelen faldet til 21%.  Til gengæld er ejerskab blevet endnu mere dominerende blandt grupperne med høj indtægt. I indkomstgruppe 9 er andelen af ejere steget fra 73% til 78%, og i gruppe 10 fra 81% til 85%. At de rige er ejere og de mindre rige er lejere er altså blevet mere udtalt i de sidste 25 år.

Det er muligt at fordele tallene ud også på forskellige familietyper samt på alder. Ser man på antallet af enlige unge uden børn i indkomstgruppe 1, som er lejere, så er det steget fra 52.000 i 1986 til 134.000 i 2011. Derimod er antal enlige ældre i de laveste indkomstgrupper faldet blandt lejerne.

Hvis der er nogen, der med stor sikkerhed er boligejere, så er det altså landets rigere familier, som figuren viser. Det er også et fair bud, at hvis man er mellem 60 og 69 år, så er man ejer. 64% af familierne, hvor den ældste person er mellem 60 og 69 år, har ejerbolig. Og dén udvikling er blevet tydeligere i de sidste 25 år. Tilbage i 1986 var der 185.000 familier, hvor den ældste person var mellem 60 og 69 år, som var ejere, men i 2011 var tallet steget til 295.000.

Find mere om