Boligboble – fup eller fakta

Ved sekretariatschef, cand. Polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter.

Efter den megen tale om farlige boligbobler fra både avisernes økonom-paneler og Nationalbanken er tidspunktet inde til et nostalgisk genbesøg i det boligøkonomiske klasselokale for at se på fakta om boligmarkedet. Boblesnakken nåede at starte en diskussion om indgreb i ejerboligbeskatning og realkredit, ikke noget der gavner en genrejsning af det danske boligmarked. Derfor vil jeg i det følgende slå op i talbøgerne, for det handler helt grundlæggende om at forstå forskellen mellem virkeligheden på boligmarkedet og det snævre fokus, som medierne anlægger.

Hvis man ikke ved bedre, så kunne man ud fra TV og aviserne tro, at Danmarks ejerboligmarked lå i København og i Aarhus, og at ejerlejligheder spillede en rigtig stor rolle. Prisvæksten for ejerlejlighederne har nok optaget hen ved halvdelen af mediedækningen om boligprisernes udvikling. Men dækker Hovedstadens ejerlejligheder også halvdelen af alle danske ejerboliger? Svaret er, at ejerlejligheder, ejet af private, og beboet af ejeren selv, udgør 39.137 boliger for Landsdel København by. Her er kun medtaget beboede lejligheder. Det er København tillagt Frederiksberg, plus Tårnby og Dragør. Tager vi de ejerlejligheder, der er ejet af private, men udlejet, med, så udgør de 61.157 boliger. De sidstnævnte kunne for eksempel være forældrekøbslejligheder.

Hvor meget udgør disse lejligheder i forhold til Danmarks samlede boligmasse. Vel, de 39.137 ejerlejligheder udgør 1,5% af alle beboede danske boliger og 3% af alle beboede danske boliger, der bebos af ejeren selv (Det er 1.309.409 boliger). Det er måske lige lovlig mange tal for nogen, men formålet med at fremhæve disse oplysninger er at vise, at selv om der var en isoleret boble på Hovedstadens ejerlejlighedsmarked, og så er det en boble, der ikke betyder ret meget i forhold til det samlede boligmarked endsige samfundsøkonomien. Lad os se kendsgerningerne i øjnene: Hovedstaden er ikke et boligmarked kendetegnet af ejerboliger, det er et marked præget af andelsboliger og udlejningslejligheder. Det har sin historiske forklaring, men faktum er, at der er langt flere ejerboliger i en landsdel som Nordjylland eller Syd- og Vestsjælland, end der er i Hovedstaden. De statistikkyndige kan gå på opdagelsesrejse i www.statistikbanken.dk, hvor de kan anbefales at kigge i tabel BOL101.

Ser vi alene på Hovedstaden, og dens relative sammensætning på boligtyper, så ser det ud som i lagkagediagrammet nedenfor.

Det er altid uheldigt, når der sås tvivl om den fremtidige beskatning eller belåning på boligmarkedet. Det er en af årsagerne til, at jeg efter 35 års erfaring med markedet en gang imellem kan virke arrigt vrissende over for de ejendomsmæglere eller realkredit- og bankøkonomer, der sender lidt for rosenrøde signaler ud om markedet – for de positive signaler kan blive taget ud af en sammenhæng og blive brugt i en argumentation for, at nu er det på tide at gribe ind og dæmpe udviklingen. Det ville være uheldigt her i foråret 2015, hvis der kom uro på boligmarkedet- ikke mindst fordi, det i mange dele af landet går temmelig skidt netop nu. Selv om der sælges lidt flere boliger, så er udbudstiden steget alarmerende i mange områder, og der er tegn på at denne negative udvikling skyldes en større omstilling i den danske erhvervs- og bosættelsesstruktur. Det betyder, at udviklingen i de udsatte områder kan blive endnu værre i de kommende år.

Vil man trænge dybere ned i, hvad der fup, og hvad der er fakta, er et udgangspunkt Boligmarkedsstatistikken, som er opstillet af Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Finansrådet og ejendomsmæglerne selv. Hér kan man se på den årlige stigningstakt i ejerlejlighedspriserne. Den indikerer, at vi IKKE er på vej ind i nogen boble. Prisstigningerne på ejerlejligheder toppede i 2. kvartal 2013, men har siden været faldende.

Jeg siger ikke dette for at nedgøre de, der advarer om en boble. Vi er i en ekstraordinær situation, hvor vi har været et mule-hår fra at få 1.5% obligationer ind på markedet. Der er al mulig grund til at være på vagt, men vi skal ikke råbe boble, førend der virkelig er en på vej.

Find mere om