Beskyt dit nye naboskab mod nabokonflikt

Denne uges Indblik er skrevet af antropolog og konfliktmægler Anne-Marie Christensen, indehaver af ETNOVATOR


Af alle europæere bruger danskerne de største summer på boligen. Drømmen om at have fod under eget bord er stor, og vi knytter mange drømme, længsler og håb til den nye bolig.

Derfor er det ærgerligt, at dit nye naboskab af alle naboskaber er i størst fare for at udvikle sig til en konflikt. 44 % af befolkningen har eller har haft en konflikt med en nabo. Nabokonflikter er stressende og det er svært at forestille sig, hvor stor en belastning det kan være at have en konflikt med en nabo, hvis ikke man har prøvet det. Også med en nabo, man ikke kender og ikke ønsker at have et egentlig naboskab med.

Årsagen til at nye naboskaber kører af sporet inden de rigtig bliver til gode naboskaber er, at du og dine nye naboer ikke bruger tid nok på at lære hinanden at kende, inden I hver i sær kaster jer over at lave om, fælde træer og rydde buskadser, sætte nye hegn op, lave nye regler for naboskabet og meget andet. Du er naturligvis ivrig efter at komme på plads i din nye bolig og lave om, så din boligdrøm får vinger. Måske øjner din nye nabo en ny chance for at få lavet ting om, som den forrige nabo ikke ønskede at få lavet om. Der skal ofte ikke meget til, førend nye naboer kommer på kant.

Men du kan selv med en enkel indsats forebygge en konflikt med din nye nabo. Nøgleordet er at satse på naboskabet. Når du investerer lidt tid i dine nye naboskaber, opbygger du den sociale lim, der kan sikre dig, at du og din nabo ikke kommer på kant med hinanden, næste gang I oplever, at I vil noget forskelligt eller I har forskellige forventninger til, hvordan jeres naboskab skal være.

Neurovidenskaben – den tværfaglige videnskab, der beskæftiger sig med nervesystemet i relation til vores samvær med hinanden – giver et klart og enkelt råd til, hvordan du opbygger dit nye naboskab og forebygger konflikter med din nabo, nemlig at du udviser såkaldt prosocial opførsel. Når du viser din nye nabo opmærksomhed, hensynsfuldhed, venlighed og imødekommenhed, vil det smitte din nabo til også at vise dig venlighed og hensynsfuldhed. Det opbygger tilliden mellem jer og skaber grobund for et godt naboskab. Logikken bag er, at det slet og ret er sværere at blive vred på en nabo, som viser venlighed og hensynsfuldhed. Din indsats behøver ikke at være stor. Det er ofte nok, at du for eksempel lige hilser på din nabo i forbifarten eller at du fortæller din nabo, at du skal til at bygge om og at det nok kommer til at larme lidt. Faktisk ønsker de færreste naboer at have nye naboer alt for tæt på – i hvert fald i starten.

Held og lykke med din nye bolig – og dit nye naboskab.

Du kan få flere råd om, hvordan du forebygger og løser din nabokonflikt på www.facebook.com/Nabokonflikt eller læse mere i bogen Nabokonflikt – Løs den selv.

10 råd til, hvordan du forebygger og løser din nabokonflikt

Forebygge:

  • Invester lidt tid og interesse i dine nye naboskaber
  • Informer eller inddrag din nabo i dine planer om at lave om, som vil påvirke din nabo
  • Giv plads til, at nye naboskaber betyder nye måder at omgås hinanden
  • Forsøg ikke at tvinge din vilje igennem overfor dine nye naboer
  • Accepter at naboer er forskellige og måske vil noget forskelligt med naboskabet

Løse:

  • Sov på det, men vent ikke for længe med at tale med din nabo om det, I er uenige om
  • Styr din vrede inden du taler med din nabo – vrede kan ødelægge muligheden for en god løsning
  • Se også tingene fra din nabos side – ikke kun fra din egen
  • Se din konflikt som en forhandling, der skal afdække, hvad der er vigtigt for både dig og din nabo
  • Undgå bebrejdelser – det gør ikke din nabo forhandlingsvillig
Find mere om