Antallet af tomme boliger er stabilt

Denne uges er Indblik i Boligmarkedet skrevet af Ulrikke Ekelund, Cheføkonom i BRFkredit.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der på landsplan var 163.436 tomme boliger til beboelse i januar 2014, det vil sige primært parcel- og rækkehuse og etageboligbebyggelse. Det svarer til, at 6 ud af 100 boliger står tomme. Det er et fald på ca. 1.040 i forhold til 2013. Ser vi over de seneste 5 år, ligger tallet forholdsvis stabilt med et gennemsnit på 165.133 tomme boliger. Det er markant højere end fx 2007, hvor aktiviteten på boligmarkedet boomede. Her var der ’kun’ ca. 133.530 tomme boliger eller ca. 30.000 færre end i dag.

Som den eneste region viser Hovedstaden fremgang

Dykker man lidt længere ned i tallene og ser på de tomme boliger med de geografiske briller, er det store geografiske forskelle, der præger boligmarkedet. Over de seneste 5 år er antallet af tomme boliger i Region Hovedstaden faldet med knap 6.330 boliger og udgør nu 3,9 pct. af samtlige boliger. I samtlige andre regioner er strømmen gået den anden vej. Størst stigning i absolutte tal er i Region Sjælland, hvor antallet er steget med 1.056. De tomme boliger her udgør her knap 5,9 pct. af den samlede boligbestand. Værre ser det dog ud i Region Nordjylland, for selvom stigninger her ’kun’ er på 761 boliger, udgør de tomme boliger 7,4 pct. af den samlede masse.  De store forskelle betyder, at Region Hovedstaden trækker voldsomt fra det øvrige boligmarked.

Kun et mindre fald i antal tomme boliger fremover

Fremgangen i Region Hovedstaden vidner om, at der er lidt bedre tider på vej. Generelt oplever vi flere positive tegn fra det Københavnske boligmarked og lidt øget aktivitet København og omegn er typisk der, hvor aktivitet på boligmarked først kan spores. Den øgede aktivitet vil langsomt spredes, hvilket alt andet lige bør få antallet af tomme boliger til at falde. Men – der vil dog ikke ske markante fald, for der kan være flere grunde til, at boliger står tomme. Det vil fx ofte være tilfældet midlertidigt i forbindelse med fra og tilflytninger, ligesom byfornyelser kan spille ind.  Endvidere gælder det, at 15 pct. af de boliger, hvor der ikke er tilmeldt nogle beboere, har manglende installationer som eksempelvis toilet og bad eller har mangelfuld opvarmning. Tilsvarende er hver 3. af de ubeboede opført før 1920, så der kan være noget med vedligeholdelsen. En stor del af de ubeboede boliger er derfor ikke umiddelbart egnet til beboelse efter dagens standarder, og dermed vil de forsat indgå i statistikken. En del af disse huse vil på et tidspunkt blive revet ned. Nogle steder vil der blive opført nye huse, hvis der er et behov, andre steder er der bare ikke længere behov for så mange boliger.

Find mere om