Sløjfet bopælspligt presser sommerhuspriser på Læsø

Foto: Boligsiden

Villaerne på Læsø koster kun det halve af sommerhusene, der tillige er blevet markant sværere at sælge. Den bortfaldne bopælspligt på øen er en af forklaringerne.

Læsø er en af 20 kommuner i landet, der har afskaffet bopælspligten for helårsboliger. Billedet er det samme i samtlige disse kommuner: Liggetiderne for helårsboliger er lavere end for fritidsboliger.

Samtidig koster sommerhusene på Læsø næsten dobbelt så meget som øens villaer. Det er ganske vist et helt almindeligt mønster, at fritidsboliger er dyrere, men for landet som helhed er forskellen altså ’kun’ på 50%.
Det fremgår af en opgørelse, som Boligsiden.dk har udarbejdet.

”Sommerhuspriserne på Læsø ligger med 19.300 kroner pr. kvadratmeter kun en god tusindlap under landsgennemsnittet, men til gengæld er de næsten dobbelt så høje som udbudspriserne på øens enfamiliehuse, der ligger på knap 11.000”, forklarer kommunikationschef Birgit Daetz, Boligsiden.dk.

Huspriser på Læsø står stille

”Vores tal viser også, at udbudspriserne på Læsø langt fra falder i samme tempo som på landsplan. Sommerhusene er kun blevet 4 procent billigere siden maj sidste år, mens faldet er 6 procent på landsplan.
Når det gælder enfamiliehusene, står priserne på øen næsten stille i det seneste år. For landet som helhed er der derimod tale om et fald i udbudspris på i gennemsnit 16 procent”, siger Birgit Daetz videre.

Nu er der naturligvis flere forklaringer på, at markedet for fritidshuse på Læsø ikke umiddelbart går i sælgers retning. For prisen på fritidshuse ligger som nævnt generelt over huspriserne, og når bopælspligten så bortfalder – som på Læsø – bliver køberne automatisk mere interesserede i at se på byhuse og villaer. Det presser priserne på sommerhuse.

”Samtidig er der rigtig mange sommerhusejere rundt om i landet, som har en fin bi-indtægt på at leje huset ud til turister. Det kan i mange tilfælde finansiere udgifterne til huset. Hvis man så samtidig har haft sommerhuset i familiens eje i 20, 30, 40 år eller mere, så sætter man en fast pris, som man ikke vil gå på kompromis med”, forklarer Birgit Daetz udviklingen.

Markant længere liggetider

Man skal som bekendt ikke skue hunden på hårene, og tallene dækker altså over mere, end man umiddlebart ser.
Men det er blevet markant sværere at få solgt sit sommerhus på Kattegat-øen. På bare et år er liggetiden for de boliger, der står til salg steget med 47%. Det betyder, at de 45 sommerhuse, der netop nu er til salg, har ventet på en ny ejermand i gennemsnitligt over 13 måneder.

”Hvis man graver i tallene, fremgår det, at der faktisk er ni sommerhuse på øen, der hver har stået til salg i over to år. Så de trækker naturligvis statistikken i den triste retning. Men det er alligevel generelt store tal”, siger Birgit Daetz.

Til sammenligning er liggetiden for enfamiliehuse kun steget otte procent siden maj sidste år – når man fraregner seks villaer i et projektsalg, som har stået til salg siden 2007, men endnu ikke er opført.

Det efterlader 33 villaer i udbud på Læsø, som i gennemsnit har stået til salg i 10 måneder.

Huse, der kan købes som fritidshuse – og til kun godt halvdelen af prisen for øens traditionelle fritidshuse.

Find mere om