Prisnedsættelser: Så mange boliger til salg sættes ned i pris

Foto: Pixabay

En ny opgørelse fra Boligsiden viser, hvor stor en andel af de boliger, som var til salg i april måned, der var sat ned i pris.

Hvad skal den koste?

Det er et af de spørgsmål, som de fleste boligsælgere må stille sig selv, når de står over for at sætte deres bolig til salg. Og svaret på det spørgsmål er ikke nødvendigvis lige til.

For den rette pris afhænger ikke udelukkende om den umiddelbare værdi af den bolig, man agter at sælge.

Det afhænger blandt andet også af de aktuelle vilkår på boligmarkedet lokalt og nationalt, og så afhænger det af, hvor mange købere, der potentielt vil være interesseret i boligen, ligesom det kan afhænge af, hvor hurtigt man ønsker at få boligen solgt.   

Det er altså ikke nødvendigvis en nem manøvre at prissætte en bolig, og derfor kan det også være nødvendigt at starte med en pris, som så sidenhen må blive sat ned en eller flere gange for at fremme boligens muligheder for at blive solgt.

Og netop prisnedsættelser er udgangspunktet i Boligsidens nye opgørelse over andelen af boliger til salg, der er sat ned i pris.

Eksempelvis fremgår det af opgørelsen, at 37,7 procent af alle villaer og rækkehuse til salg i Danmark var sat ned i pris i april i år. Af dem var 7,5 procent nytilkomne huse med prisnedsættelser – altså huse til salg, som for første gang blev sat ned i pris i løbet af april måned.

Den samlede andel af huse til salg med prisnedsættelser er således lavere, end den var på samme tidspunkt sidste år, hvor der var 40,4 procent huse til salg, som var sat ned i pris en eller flere gange.

”Når vi ser på andelen af boliger til salg med prisnedsættelser, kan vi se, at de løbende går lidt op og ned fra måneden til måned, så det interessante er især at se på de større bølgegange ud fra et længere tidsperspektiv. I april sidste år blev flere huse sat ned i pris, end det er tilfældet i april i år, og det giver god mening, da boligmarkedet på daværende tidspunkt fortsat var præget af den nedgang, vi så fra sidste halvår af 2022,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Siden da er der kommet mere aktivitet på boligmarkedet, hvor vi nu ser en større lyst til at købe bolig, hvilket både har vist sig i form af flere handler og stigende priser. Og i tider, hvor der hersker en større køberlyst, vil andelen af boliger til salg med prisnedsættelser alt andet lige også blive reduceret, ligesom vi så tilbage i 2021 under coronaboomet, hvor andelen var rekordlav,” tilføjer hun.

Sådan ser det ud for lejligheder og sommerhuse

33,8 procent af de ejerlejligheder, som var til salg i april i år, var sat ned i pris enten en eller ad flere omgange. Af dem var ni procent sat ned i pris for første gang i løbet af april.

For ejerlejlighederne er andelen til salg med prisnedsættelse i april i år dalet med 3,4 procentpoint sammenlignet med april sidste år.

Tilsvarende gælder det for sommerhusene, hvor der i april i år i alt var 26,7 procent af sommerhusene til salg, som var sat ned i pris, mens der var tale om 30,3 procent i april sidste år.

Årlig udvikling for andel af boliger med prisnedsættelse:

BoligtypeSamlet andel af boliger til salg med prisnedsættelse april 2023Samlet andel af boliger til salg med prisnedsættelse april 2024Årlig ændring (procentpoint)
Villaer og rækkehuse 40,4%37,7%-2,7%
Ejerlejligheder36,4%33,8%-2,6%
Sommerhuse30,3%26,7%-3,6%

Tabellen viser andelen af alle boliger til salg, som var sat ned i pris en eller flere gange i hhv. april 2023 og april 2024. Dertil fremgår ændringen i procentpoint, når disse sammenlignes. Kilde: Boligsiden

Find mere om