Priserne på store ejerlejligheder er steget over 10 pct. siden bunden

Foto: Boligsiden

Den gennemsnitlige danske ejerlejlighed på mere end 75 m2 handles i dag til beløb, der ligger 10 pct. højere, end da priserne ramte bunden. I København og Aarhus er priserne steget endnu mere.

Mens store dele af boligmarkedet mange steder i landet ikke er kommet synderligt op i fart efter krisens indtog, danner der sig et helt andet billede, når det gælder markedet for de store ejerlejligheder. En opgørelse fra www.boligsiden.dk viser nemlig, at ejerlejlighederne, der er større end 75 m2, i dag er 10 pct. dyrere, end da markedet ramte bunden.

”På landsplan bliver ejerlejligheder i dag handlet til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige godt 20.000 kroner. Det er 10 pct. over niveauet i maj 2009, hvor priserne nåede bunden. Dengang var prisen 18.000 kroner”, fortæller Boligsidens kommunikationsdirektør Birgit Daetz.

Plus 12 % i København

De seneste 20 måneder har gennemsnitsprisen stille og roligt – og med få undtagelser – arbejdet sig opad måned for måned. Men hvis man nærstuderer markedet for de store ejerlejligheder i landets to største byer, er der tale om en endnu mere markant udvikling.

”I København er priserne steget med 12 pct. siden bunden – det var ligeledes i maj 2009. I Aarhus nåede priserne det hidtil laveste niveau efter krisens indtog allerede i januar 2009, men siden er de steget med hele 20 pct.”, fastslår Birgit Daetz.

Det er en overraskende stor stigning, men med til historien om udviklingen i Jyllands største by hører, at gennemsnitspriserne svinger en del fra måned til måned.

Plus 20 % i Aarhus

”Priserne udvikler sig ikke på samme stabile måde som i København og resten af landet. Da de ramte bunden i Aarhus, kostede en kvadratmeter cirka 17.500 kroner. Bare tre måneder senere var de allerede steget 2.000 kroner. I dag ligger de på omkring 21.000 kroner – altså de 20 pct. over prisbunden – men de har faktisk været endnu højere oppe i mellemtiden”, siger Birgit Daetz.

Den hidtil højeste pris, siden krisen først stak sit grimme fjæs frem, var i september i fjor – altså lige omkring studiestart på de højere læreanstalter. Samtidig nåede antallet af solgte ejerlejligheder på mere end 75 m2 op på 100 stk. Selv da boligmarkedet buldrede derudaf, blev der ikke registreret så mange salg af ejerlejligheder i en enkelt måned. Men Birgit Daetz mener, man bør være varsom med at drage forhastede konklusioner om prisudviklingen.

Bør se udviklingen an

”Siden september er priserne faktisk faldet hver måned, og derfor skal man være varsom med at konkludere, at priserne i dag er så meget som 20 pct. højere end på bunden. Efter min mening bør man se udviklingen an i de kommende måneder, før man kan sige noget mere sikkert om, hvor meget priserne er steget”, slutter Birgit Daetz.

Find mere om