Nu kommer boligkøberne – måske – ind i kampen

Foto: Boligsiden

Efter lang tid på sidelinien ser det nu ud til, at boligkøberne er mere villige til at spille med på boligmarkedet. Men udviklingen ser bedst ud for markedet i Østdanmark, vurderer Nykredit i en ny analyse.

Fra midten af 2008 og frem til og med marts i år har danskernes tillid til prisudviklingen på boligmarkedet kunnet ligge på et meget lille sted.
I den periode nåede borgernes tro på, at huspriserne ville nå at stige inden for de kommende 12 måneder et historisk lavpunkt.

Nu ser bøtten imidlertid ud til at vende. Danskerne tror godt nok overvejende på, at huspriserne er lavere om et år end lige nu, men andelen af pessimister er på kraftig retur, når man sammenligner andet kvartal 2009 med årets tre første måneder.
Det fremgår af Nykredits analyse af danskernes tillid til huspriserne i andet kvartal 2009.

Et lyspunkt i mørket

I årets første kvartal troede kun 32% af danskerne på uændrede eller højere huspriser om et år. Denne andel er nu steget til 51%. Den positive udvikling sker altså efter de ni foregående måneder, hvor danskernes tillid til huspriserne konstant lå på et historisk lavt niveau. Så der er fortsat lang vej at gå, før danskernes tillid fuldt ud er genetableret.

Et lyspunkt i mørket er det imidlertid, og den spirende optimisme er der flere årsager til:
”Det er gennem den seneste tid blevet markant lettere at være førstegangskøber i takt med, at huspriserne er faldet – og som følge af lavere renter og skattelettelser. En af de største hindringer for lysten til at træde ind på boligmarkedet er troen på fortsatte prisfald. Med dagens tal er der sket en markant ændring i denne tro”, skriver chefanalytiker hos Nykredit Thomas Kyhl.

Ubalance ikke udlignet i Vestdanmark

Udviklingen er imidlertid ikke ens over hele landet; den ubalance, der længe har været ubalance på boligmarkedet øst for Storebælt, er nu ved at være udlignet – især på grund af de føromtalte rentefald og skattelettelser; på den anden side af Storebæltsbroen har ubalancen været noget mindre – her har man kun oplevet begrænsede- og få steder stort set ingen prisfald – og ubalancen er endnu ikke udlignet.
Derudover er især jyderne hårdest ramt af stigende ledighed, hvilket frem over kan få betydning for boligmarkedet.

Nykredit vurderer imidlertid, at danskernes bedring i bolighumøret kan sætte skub i de dele af boligmarkedet, hvor prisfaldet har været kraftigst, og som ikke forventes at blive så hårdt ramt af den stigende ledighed på arbejdsmarkedet. Konklusionen er derfor, at resten af året byder på aftagende prisfald øst for Storebælt, mens priserne fortsætter nedturen i den vestlige del af landet.
Alt i alt er der imidlertid et begrundet håb om, at de lave renter, skattelettelser og prisfaldet på boliger i kombination gør det mere attraktivt for boligkøberne at komme ind i kampen.

Find mere om