Hver dansker har mistet 55.000 kr. i formue i 2011

Foto: Boligsiden

Danskernes samlede formue er faldet gennem 2011, men den er stadig af en betragtelig størrelse. Det skriver Realkreditrådet på baggrund af beregninger fra Natinalbanken. Læs mere på www.boligsiden.dk.

Formuen fratrukket gæld lød på 806.000 kr. pr. indbygger ved udgangen af 2011. Det er 55.000 kr. mindre end ved udgangen af 2010. Det viser beregninger baseret på Nationalbankens finansielle konti for husholdningerne, skriver Realkreditrådet i dag.

Fald i boligformue, værdipapirer og kontantbeholdning

“Danskernes formuetab skyldes især de faldende boligpriser. Priserne på ejerboliger faldt i gennemsnit med 5 pct. i 2011, og det har fået værdier af huse, ejerlejligheder og fritidshuse til at skrumpe med 39.000 kr. pr. indbygger. Men nedgangen skyldes også tab på aktier og andre værdipapirer. Danskernes beholdning af værdipapirer er skrumpet med 34.000 kr.”, fortæller Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Læs også: Efterlønspenge kan hjælpe sommerhussalget

Boligformuen lød på 485.000 kr. pr. dansker ved udgangen af 2011 og beholdningen af værdipapirer på 225.000 kr. Danskerne reducerede deres beholdning af kontanter og indlån i banker med 8.000 kr. i løbet af 2011. Hver dansker har dog stadig en betydelig likvid beholdning. Den lød på 156.000 kr. pr. indbygger ved udgangen af 2011.

Boliggælden stiger, men det gør pensionsopsparingen også

“Gældssætningen i boligen er steget ganske svagt i 2011. Boliggælden er steget svarende til, at hver dansker har forøget deres boliglån med 6.300 kr. Udviklingen i boligpriser og boliggæld til trods, så er danskerne fortsat temmelig velpolstrede. Det er de i høj grad takket være pensionsopsparingerne, der er steget yderligere i 2011, og som nu lyder på 419.000 kr. pr. indbygger. Pensionsopsparingen har fået en større vægt i danskerne formue og tæller nu 52 pct. af den samlede nettoformue på 806.000 kr. mod 45 pct. ved udgangen af 2010,” fortsætter Ane Arnth Jensen.

Læs også: Markant fald i huse udbudt til salg

Find mere om