Fritidshuset giver fire gange mere i afkast end aktierne

Foto: Boligsiden

Set over 11 år giver investeringen i et fritidshus fire gange så stort et afkast som en C20-aktie. Men guld har været den allerbedste investering i det seneste tiår – efterfulgt af god rødvin. Det viser tal fra www.boligsiden.dk.

Guld og vin er nok mere eksotiske investeringsobjekter end bolig og aktier. Og set over de seneste 11 år er det gyldne metal og de violette dråber da også de investeringsformer, som har givet det bedste afkast. Imidlertid investerer de fleste først i ny bolig, inden interessen falder på ædelmetaller og alkohol.

En ny opgørelse fra www.boligsiden.dk viser i den sammenhæng, at boligen er den mest stabile investering. Og selv om den ikke kan hamle op med guld og vin, er den til enhver tid en mere fornuftig, langsigtet investering end i hvert fald aktierne i C20-indekset.

Bolig giver bedre afkast end aktier

Mens C20-aktien siden starten af 2010, som Boligsidens analyse tager udgangspunkt i, er blevet godt 33 pct. mere værd, har de tre gænge boligtyper i samme periode øget værdien endnu mere.

Læs også: Salgspriser på ejerlejligheder stabiliserer sig

”Fritidshuset er siden starten af 2001 steget med fire gange så meget i værdi – mere præcis knap 134 pct. Og også ejerlejligheder og villaer er blevet mere værd i perioden; ejerlejligheden er i dag gennemsnitligt 53 pct. mere værd end for 11 år siden, mens villaen er steget med 63 pct. i værdi”, fastslår Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Guld steget med 570 pct. i værdi

Tilbage til de lidt mere ualmindelige investeringsobjekter; havde man i stedet for aktier og ejerbolig investeret i rødvin, ville værdien af den gode flaske være øget med 214 pct. Guldet derimod er blevet hele 570 pct. mere værd sammenlignet med for 11 år siden.

Find mere om