Forventning om bedring i huspriserne

Foto: Boligsiden

Over halvdelen af danskerne tror nu på, at huspriserne ikke vil falde i det næste års tid. Men hvis man hellere vil leje sin bolig ud end at sælge, gælder det om at kende reglerne. Skal man købe sommerhus, så koster havudsigten kassen. Læs om det, pressen skriver om boligmarkedet i uge 23

Flere tror på højere huspriser
Stadig flere danskere tror på, at huspriserne har nået bunden.
Mere end hver anden dansker forventer nu ifølge Nykredits såkaldte ‘ Huspristillids-barometer’, at huspriserne enten er højere eller uændrede om et år.
Det er en overraskende stor stigning i forhold til den tilsvarende måling for tre måneder siden, siger Thomas Kyhl, chefanalytiker hos Nykredit.
Den gang troede kun hver tredje på højere eller uændrede boligpriser.
”Det er gennem den seneste tid blevet markant lettere at være førstegangskøber, i takt med at huspriserne er faldet – og som følge af lavere renter og skattelettelser.
En af de største hindringer for lysten til at træde ind på boligmarkedet er troen på fortsatte prisfald. Med dagens tal er der sket en markant ændring i denne tro,” siger Thomas Kyhl.
Søndagsavisen, side 30 (7. juni 2009)

Lovændring giver flere almene boliger
Ifølge indenrigs- og socialminister Karen Ellemann gennemføres der med den nye lov væsentlige ændringer af finansierings- og støttevilkårene for det almene byggeri. Bl.a. forhøjes maksimumsbeløbet i store dele af landet med 6 pct., den kommunale grundkapital halveres til 7 pct. af anskaffelsessummen, og huslejen i en nybygget almen bolig sættes ned med 11-12 pct.
Licitationen, side 2 (4. juni 2009)

Muligt alternativ til nye almene boliger
Tomme, usælgelige private ejendomskomplekser kan gøres til almene boliger, hvis en række betingelser opfyldes. Det kræver dog godkendelse fra kommunalbestyrelsen, før en boligorganisation kan foretage en sådan udvidelse af aktiviteterne, ligesom det slås fast, at staten og kommunen ikke kan yde støtte i forbindelse med erhvervelsen.
Licitationen, side 4 (4. juni 2009 )

Pas på hvis du lejer ud
Det kan være en løsning at leje din bolig ud, hvis du ikke kan sælge den. Men det er ikke ukompliceret at gå fra at være boligejer til at være udlejer.
Advokat Hans Christian Færch, Advodan Glostrup, møder mange boligejere, der er kommet i klemme, fordi de ikke kender reglerne.
En af de faldgruber, du skal være særligt opmærksom på, når du lejer din bolig ud, er lejeperiodens længde, advarer han.
Det er en udbredt misforståelse, at en udlejer altid kan opsige en lejer, hvis blot boligen ikke lejes ud for mere end to år ad gangen. For at en lejeperiode lovligt kan tidsbegrænses, skal udlejer have en rimelig begrundelse.
Budstikken, Sektion 2, side 20 (3. juni 2009)

Havduft koster kassen
Vilde drømme om et fritidshus med soklen i vandet koster mindst 1 mio. kroner ekstra. 3-4 stenkast til vandet kræver 350.000 kroner ekstra. Og 1-2 minutters gang i badetøfleme kan købes for 205.000 kroner mere i forhold til et gennemsnitshus …
… Konklusionen er, at fritidshuse, der ligger mellem 0-100 meter fra vandet, i gennemsnit bliver solgt for en merpris på 351.000 kroner. Det svarer til 26 procent mere i forhold til gennemsnittet af alle handlede fritidshuse ifølge et udtræk fra homes database over alle realiserede handler i 2008.
Budstikken, Sektion 2, side 20 (3. juni 2009)

Boligforbedring med SP-midler
– Boligforbedringer er den bedste investering man kan gøre med sine SP-midler på lang sigt, hvis valget står mellem opsparing eller boligforbedringer, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm. Han peger desuden på, at det i øjeblikket er et godt tidspunkt at begynde på boligforbedringsprojekter, fordi håndværkerne er til at få fat på.
Randers Onsdag (3. juni 2009)

Sådan gjorde Pia og Ole huset lækkert
Da Pia og Ole Falkenberg besluttede at sætte deres hus til salg, gik de ind på www.boligsiden.dk og studerede huse i samme prisniveau i samme område. Og så kunne de straks se, hvad der skulle gøres ved deres eget hus, hvis det skulle komme i betragtning hos potentielle købere.
– Man skal prøve at se sit eget hus med en købers øjne. Og hvis man ikke selv ville have lyst til at købe det, hvorfor skulle andre så, siger Pia Falkenberg …
… Ole og Pia har lavet næsten alt selv med hjælp fra gode venner. Det betyder, at de har kunnet holde investeringen nede på 25.000 kr.
– Det er ikke penge, vi får igen. Men vi håber, det betyder at vi kan få huset solgt, siger Pia Falkenberg.
Parret er nødt til at sælge pga. skilsmisse, og rækkehuset på Løjtegårdsvej i Kastrup er til salg for 1,85 mio. Allerede inden de satte huset til salg, havde de allerede forbedret huset med en række moderniseringer.
Bt.dk (2. juni 2009)

Markedsposition under lup
Erhvervsmæglerne har i det seneste halve år været presset fra flere sider. Markedet for investeringsejendomme er meget svagt, og udlejning har stået stille, mens lejerne har været nærmest paralyseret.
Nu ser det ud til, at der er opblødning på vej, men de dårlige tider har fået flere mæglere til at se på sig selv og deres markedsposition med nye kreative øjne.
JKE sælger for eksempel mæglerydelser på timebasis, hvor mægleren kan være med til at booste en udlejning ved at fokusere på en bestemt sag 100 procent.
Magasinet Ejendom, sektion 1, side 44 (2. juni 2009)

Find mere om