Bornholmske fritidshussælgere øger prisspændet til Danmark

Foto: Boligsiden

På to år har de bornholmske husejere sænket udbudsprisen så meget i forhold til resten af landet, at der reelt er tale om en øgning i prisforskellen på knap 50 pct.

De bornholmske sælgere af fritidshuse er realistiske – og imødekommende. Det er konklusionen, man må drage på baggrund af friske tal fra boligportalen Boligsiden.dk. Tallene viser nemlig, at bornholmerne i højere grad end resten af landet har indset, at boligpriserne er for høje i forhold til købernes forventninger.

Siden huspriserne toppede på Bornholm i sommeren 2008 – det var samtidig med krakket i Roskilde Bank og ’proklamationen af’, at nu var der finanskrise i kongeriget – har de bornholmske ejere af fritidshuse nemlig indset, at prisen på deres fritidsbolig skulle ned. Ellers blev huset ikke solgt.

Prisfald 44 pct. større på Bornholm

Sådan har udviklingen naturligvis ikke kun været på solskinsøen; overalt er priserne dalet kraftigt.

Sammenligner man med landet som helhed, viser Boligsidens tal imidlertid, at bornholmerne har været en hel del mere villige til at sænke udbudsprisen på de fritidshuse, der er til salg på øen.

”På landsplan er udbudspriserne på fritidshuse faldet med ni pct., men på Bornholm er prisfaldet på 13 pct. Forskellen lyder måske ikke umiddelbart så stor, men regner man på det, er der tale om et bornholmsk prisfald, som er 44 pct. større end i resten af landet”, fortæller Boligsindens kommunikationschef Birgit Daetz.

Den gennemsnitlige udbudspris for en kvadratmeter bornholmsk fritidshus ligger i dag på 17.200 kr. Det er et fald på godt og vel 2.500 kr. siden pristoppen i juli for to år siden. På landsplan koster frittidshusene for tiden 19.800 kr. i gennemsnit.

Så ikke nok med at bornholmerne er lidt mere villige til at søge kompromiset, er de bornholmske fritidshuse fortsat væsentlige billigere end det gennemsnitlige danske fritidshus.

Markant længere liggetider

Med til historien hører imdidlertid også, at nok er prisspændet til resten af landet øget, men prisnedsættelserne på Bornholm giver sig ikke udslag i hurtigere hussalg.

I hvert fald er de såkaldte liggetider – den tid, boliger på ejensomsmæglerens hylder har været udbudt til salg – faktisk steget på Bornholm.

”Da huspriserne lå højest, for to år siden, var de bornholmske huse i gennemsnit udbudt til salg i præcis et år. I dag tager det 15 måneder, før til salg-skiltet er væk fra de bornholmske forhaver”, fastslår Birgit Daetz og slutter:

”Boligkrisen ser desværre kun ud til at være mindsket betragteligt i København og visse dele af Nordsjælland. Derimod halter det øvrige Danmark efter. Spørgsmålet er derfor fortsat, om priserne alle steder – herunder også på Bornholm – endnu er fuldt tilpassede. Også selv om man på Bornholm ligger langt over landsgennemsnittet, når vi taler om størrelsen af prisnedsættelserne.”