Boligsidens Markedsindeks: Ejerlejligheder blev 7 pct. dyrere i 2012

Foto: Boligsiden.

Salgspriserne på ejerlejligheder steg med 7 pct. i løbet af 2012 – alene i december måned steg salgspriserne med 2 pct. Også salgstiderne faldt i løbet af året, ligesom køberne af ejerlejligheder nu får et betragteligt mindre prisnedslag på bolighandlen. Det viser helt nye tal fra Boligsidens Markedsindeks, der er den mest aktuelle opgørelse over udviklingen på boligmarkedet i december 2012.

Efter et sløjt 2011 med markante prisfald på ejerlejligheder, blev det forgangne år anderledes positivt. Der kom igen gang i aktiviteten på markedet. For ejerlejlighederne resulterede det i pæne prisstigninger, kortere salgstider og mindre prisnedslag. Det viser Boligsidens Markedsindeks, der bygger på salgsdata for december måned, og som også indeholder årsudviklingen.

”Alene i december, som normalt er en lidt træg måned på boligmarkedet, steg salgspriserne på ejerlejligheder med 2 pct. I ti ud af tolv måneder i 2012 steg priserne på ejerlejligheder, og den samlede årsstigning på ejerlejlighedspriserne ligger på 7 pct. Det er den højeste stigning på et år siden 2009,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Kortere salgstider, lavere prisnedslag

Og her stopper de gode nyheder ikke. For køberne viste sig hurtigere til at slå til på lejlighedshandlen i det år, der netop er gået. I december 2012 tog det i gennemsnit 149 dage eller under fem måneder at handle en ejerlejlighed – dette er den hurtigste salgstid i december måned siden 2009.

Det blev i højere grad sælgers marked for ejerlejligheder, og det afspejler sig også i prisnedslaget, der faldt med knap 30 pct. i december 2012 målt i forhold til året tidligere. Mens køber i december 2011 gennemsnitligt set fik godt og vel 1.000 kroner i nedslag pr. kvadratmeter, når købet skulle forhandles endeligt på plads, faldt nedslaget til godt 700 kroner i 2012.

”Alt i alt var der fin fremgang på ejerlejlighedsmarkedet i 2012. Det skyldes blandt andet et markant faldende udbud af lejligheder – der er i dag under 7.000 ejerlejligheder eller 30 pct. færre ejerlejligheder til salg end for 12 måneder siden. Nu slår køberne så til på de gode tilbud hos ejendomsmæglerne, og det ses i prisudviklingen og de faldende salgstider,” siger Birgit Daetz.

Se alle tallene for ejerlejligheder, huse og fritidshuse samt for din region og kommune på Boligsidens Markedsindeks.

Fakta fra Boligsidens Markedsindeks:

  • Prisen på ejerlejligheder steg 7,2% det seneste år. Det er den største stigning fra december til december siden 2009
  • Salgstid på ejerlejlighederne var i gennemsnit 149 dage – kortest i Region Hovedstaden (131 dage) og længst i Region Sjælland (217 dage)
  • Nedslaget på ejerlejligheder lå gennemsnitlig på 714 kr. pr. m2. Det er knap 30% lavere end for 12 måneder siden.
  • Udbuddet af ejerlejligheder er lavt – kun 6.710 boliger eller knap 30% lavere ned for et år siden.
  • Prisen på villa / rækkehuse har ligget særdeles stabilt det seneste år og er med 11.056 kr. kun 0,5% lavere end for et år siden.
  • Fritidshuse kostede i gennemsnit 13.903 kr. pr. m2 svarende til 1,7% lavere end for et år siden.