Boligsælgerne giver mindre ved dørene: Prisnedslaget faldt i januar

Hus til salg

Foto: Unsplash

Siden foråret 2022 er der hver måned sket en stigning i de gennemsnitlige nedslag i pris, som sælgerne på boligmarkedet har givet. Men den udvikling blev ændret i januar, hvor sælgerne gav mindre prisnedslag ved både lejligheds- og sommerhushandlerne, imens nedslaget for villaer og rækkehuse stagnerede.

I takt med at handelsaktiviteten gik gevaldigt ned i efteråret og vinteren 2022, fulgte salgspriserne med i samme retning. Det gav plads til forhandling mellem køber og sælger, og siden foråret 2022 har tendensen været, at sælgerne har givet større nedslag i pris for at få handlen i hus.

Således viser tallene fra Boligsidens Markedsindeks, at det gennemsnitlige nedslag i pris er vokset siden februar 2022 for lejlighedernes vedkommende, imens der for huse har været tale om stigende nedslag siden april 2022 og for sommerhusene har tendensen været gældende siden maj 2022.

Men nye tal fra Markedsindekset afslører, at den udvikling er vendt i begyndelsen af 2023. De nye januar-tal viser nemlig et lavere nedslag i pris for både lejligheder og sommerhuse, imens nedslaget for villaer og rækkehuse er stagneret.

”Ligesom vi så pludselige og store ændringer i opgangstiden under corona, satte boligmarkedet også meget hurtigt i bakgear, da rentestigninger og andre øgede omkostninger bragte en vis usikkerhed med sig og betød sværere forhold for mange boligkøbere. Det resulterede i færre handler, faldende priser og store stigninger i det gennemsnitlige nedslag i pris,” forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og tilføjer:

”I de seneste uger har vi dog for eksempel set et antal hushandler, der nogenlunde flugter med gennemsnittet for årene inden corona. Det tyder på, at der er faldet mere ro på markedet, og at flere nu realiserer deres udskudte boligkøb. Samtidig har vi set et faldende udbud af boliger, hvilket igen er med til at begrænse købernes valgmuligheder og dermed giver plads til, at sælgerne ikke ser sig nødsaget til at give helt så store nedslag i pris.”

Graferne viser udviklingen i det gennemsnitlige nedslag i pris fordelt på de tre boligtyper: villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Udviklingen er vist i perioden fra januar 2020 og frem til januar 2023. Kilde: Boligsidens Markedsindeks

Største fald for lejligheder og sommerhuse

Kigger vi nærmere på de enkelte boligtyper, er det for ejerlejlighederne og sommerhusene, vi ser de største månedlige fald.

For lejlighederne er det gennemsnitlige nedslag i pris nemlig faldet fra 1.750 kroner per kvadratmeter i december til de nuværende 1.682 kroner per kvadratmeter i januar.

Det svarer til et månedligt fald på fire procent. Tilsvarende er der givet nedslag i pris for sommerhuse, der er fire procent lavere i januar end i december.

For villaer og rækkehuse er der tale om en stagnation, idet beløbet kun har ændret sig med én krone fra december til januar.

Ser vi i stedet på den årlige udvikling, er der stadig tale om et gennemsnitligt nedslag i pris, der er mere end dobbelt så stort som på samme tidspunkt sidste år. Det gælder for både huse og lejligheder, imens nedslaget for sommerhuse ligger 79 procent højere end ved årets begyndelse 2022.

”Det vidner om, at forhandlingerne fortsat er i fuld gang derude, og vi er på ingen måde er tilbage ved coronaårene, hvor der blev givet rekordlave nedslag i pris. Men vi ser et fald i nedslaget på et tidspunkt af året, hvor vi ellers ofte har set en mindre stigning. Derfor bliver det også ekstra interessant at følge de kommende måneders udvikling, hvor vi traditionelt set går ind i en periode med fremgang på boligmarkedet,” siger Birgit Daetz.

Udvikling i det gennemsnitlige nedslag i pris i januar 2023:

BoligtypeGns. nedslag januar 2023 (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Villaer/rækkehuse964-0,1%112,8%
Ejerlejligheder1.682-3,9%143,8%
Sommerhuse1.513-3,8%79,3%

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks)