Boligsælgerne gav mindre ved dørene i årets første kvartal

Foto: Unsplash

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at boligsælgerne gav mindre i nedslag i første kvartal af 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Dog ligger nedslaget for årets første kvartal på et markant højere niveau i år sammenlignet med samme periode i tidligere år.

Landets boligsælgere barberede lidt mindre af prisen i årets første kvartal sammenlignet med kvartalet forinden. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Her fremgår det blandt andet, at landets hussælgere i gennemsnit gav 862 kroner i nedslag per kvadratmeter i første kvartal af 2023.

Det er 11 procent mindre, end der blev givet i fjerde kvartal 2022 – en forskel, som konkret svarer til 108 kroner per kvadratmeter.

”I første kvartal af 2023 har vi set en stigende interesse for at købe bolig, hvilket er særligt iøjnefaldende, når man sammenligner med fjerde kvartal 2022. Dengang herskede der forsat meget økonomisk uro, som gjorde, at både boligkøbere og -sælgere var tilbageholdende, og derfor bremsede boligsalget kraftigt op,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:

”Siden da er der faldet mere ro på den økonomiske situation, og det gør, at det opsparede behov for boligkøb og -salg i højere grad bliver indfriet nu. Samtidig er der også faldet mere ro på prisudviklingen på boligmarkedet, hvor de seneste tal faktisk viser, at huspriserne steg i marts måned flere steder i landet.”

Birgit Daetz pointerer, at det netop er kombinationen af faktorer som mere ro i samfundsøkonomien og en mere stabil udvikling i boligpriserne, der gør, at der gives mindre i prisnedslag nu sammenlignet med tidligere.

”Det betyder, at køberne bedre ved, hvad de kan købe for, og sælgerne bedre ved, hvad de kan forvente i forhold til at prissætte en bolig. Det gør, at købere og sælgere er tættere på hinanden nu i forhold til tidligere, når det kommer til boligens endelige pris, og derfor ser vi et fald i prisnedslagets størrelse, som i sig selv er en indikator på, at boligmarkedet falder mere til ro.”

Mindre nedslag for ejerlejligheder og sommerhuse

Der er ligeledes blevet skåret i nedslagets størrelse for ejerlejligheder og sommerhuse fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal 2023.

Starter vi med ejerlejlighederne, blev der i gennemsnit barberet 1.467 kroner ned i prisen per kvadratmeter i årets første kvartal.

Det betyder, at lejlighedssælgerne i gennemsnit gav knap 300 kroner mindre ved dørene end i fjerde kvartal 2022 – svarende til 16 procent mindre.

For sommerhusene lød det gennemsnitlige nedslag på 1.237 kroner per kvadratmeter i første kvartal 2023. Det er 21 procent mindre, end der blev givet i fjerde kvartal 2022.

Diagrammet viser, hvor meget der i gennemsnit blev givet i nedslag for hhv. villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023. Kilde: Boligsiden

Markant højere prisnedslag end tidligere år

Selv om landets boligsælgere giver mindre rabat i forbindelse med boligkøb i starten af 2023 sammenlignet med sidste del af 2022, ligger det nuværende niveau fortsat væsentligt højere i forhold til tidligere år.

For ejerlejlighederne er der således tale om det højeste niveau for første kvartal målt i Boligsidens historie, som strækker sig tilbage til 2011, og for husene er der tale om det næsthøjeste niveau.

Samtidig er nedslaget for helårsboligerne mere end fordoblet fra første kvartal sidste år til første kvartal i år, mens der for sommerhuse er tale om en forøgelse på 69 procent i perioden.

”Selv om vi aktuelt ser forbedringer på boligmarkedet sammenlignet med i slutningen af 2022 i form af mere handelsaktivitet og færre prisudsving, så er der sket meget på kort tid. Det gør også, at der fortsat er nogle usikkerheder forbundet med markedets udvikling,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Samtidig steg nedslagenes størrelse hurtigt og voldsomt i løbet af andet halvår af 2022, og det er der stadig et efterslæb på her i første kvartal af 2023. Derudover var niveauet for første kvartal sidste år også lavere end normalt, hvilket bidrager til en endnu større forskel. Det bliver spændende at se, om nedslaget kommer til at falde yderligere i den kommende tid, så det kommer til at minde om det niveau, vi kender fra tidligere år.”

Diagrammet viser, hvor meget der i gennemsnit blev givet i prisnedslag i første kvartal i årene 2011-2023 fordelt på boligtyper. Kilde: Boligsiden

BoligtypeGns. nedslag 4. kvart. 2022 Gns. nedslag 1. kvart. 2023Ændring fra 4. kvart. til 1. kvart.Årlige ændring 1. kvart. 2022-2023
Villaer/rækkehuse970862-11%103%
Ejerlejligheder1.7441.467-16%118%
Sommerhuse1.5751.237-21%69%

Tabellen viser, hvor meget der i gennemsnit blev givet i prisnedslag i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 samt den procentuelle ændring, når disse sammenholdes. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallene fra 1. kvartal i 2022 og 2023 sammenholdes. Kilde: Boligsiden