Andelen af boliger solgt på overbud er dalet kraftigt i 2022

Foto: Unsplash

Andelen af de boliger, der bliver solgt på overbud, er halveret i løbet af 2022. Det gælder nærmest for alle boligtyper, viser nye tal fra Boligsiden.

2022 blev året, hvor boligmarkedet for første gang i nyere tid tog en drejning, og de nærmest trofaste opadgående takter blev vendt.

Det synes især skelsættende ovenpå coronaårene, hvor boligmarkedet var glohedt og efterspørgslen ekstraordinær høj, hvilket blandt andet betød, at flere bolighandler endte med budkrig og overbud.

Sådan er det ikke længere.

Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at andelen af boliger, som er blevet solgt på overbud, er halveret fra årets indgang og frem til de seneste tal fra november 2022. 

Således er andelen af villaer og rækkehuse, der blev solgt på overbud, faldet fra 10 procent i januar i år til fem procent i november. I samme periode er andelen af ejerlejligheder solgt på overbud gået fra 12 til fire procent, mens tallene for sommerhuse lød på 10 procent i januar og seks procent i november i år.

Diagrammet viser procentandelen af boliger, der er blevet solgt på et overbud i prisen, fra januar til november 2022 fordelt på boligtyper. Dertil fremgår andelene i en tabel for hver måned og hver enkelt boligtype. Kilde: Boligsiden   

Andelen af huse solgt på overbud er på niveau med 2019

Ifølge Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, kan den faldende andel af boliger solgt på overbud i høj grad forklares ved den generelle udvikling på boligmarkedet.

”Andelen af boliger, som er solgt på overbud, er faldet betydeligt i løbet af 2022. Det hænger naturligvis sammen med, at efterspørgslen på boliger er dalet markant i løbet af i år som følge af de aktuelle, samfundsøkonomiske udfordringer, der har tæret på købekraften,” siger hun og fortsætter:

”Udviklingen skal dog ses i lyset af det glohede marked, der gjorde sig gældende under corona, hvor det ikke var atypisk, at der blev budt over udbudsprisen, så køberne kunne sikre sig, at boligen blev deres. Blandt andet kan vi se, at andelen af huse solgt på overbud i november i år nu er eksakt det samme månedsresultat, som vi så i november 2019. Med andre ord minder niveauet om det, der var normalen, før coronaboomet.”

Grafen viser, hvor stor en andel af villaer/rækkehuse der er blevet solgt med et overbud på udbudsprisen måned for måned fra januar 2015 og frem til november 2022. Kilde: Boligsiden

Lav andel af ejerlejligheder solgt på overbud

Mens andelen af huse solgt på overbud i november i år er på niveau med november-resultatet i 2019, så tegner der sig et andet billede for ejerlejligheder.

Her lød andelen af overbud på fire procent for lejligheder i november i år, hvilket er lavere end samtlige november-resultater siden 2015, hvor Boligsiden opgørelse strækker sig tilbage til. Det tætteste november-resultat, der kommer på november i år, er november 2015, som dengang lød på syv procent.

Og selv om der i andre måneder i årene 2015-2022 har været tale om en andel på omkring de fire procent, hvor ejerlejligheder blev solgt på overbud, så er niveauet nær de fire procent det absolut laveste niveau for samtlige år og måneder i perioden.

”Markedet for ejerlejligheder er typisk mest koncentreret i landets storbyer, hvor efterspørgslen generelt set er større, end den nødvendigvis er andre steder i landet. Dertil kommer, at der her oftest er et højere prisleje i storbyerne, som gør, at ikke alle har midlerne til at finde drømmeboligen her. Det kan forklare, hvorfor der på ejerlejlighedsmarkedet har været større tendens til at byde over udbudsprisen,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Med det sagt, så er andelen af bolighandler, hvor der er givet overbud, også reduceret betydeligt for ejerlejligheder i løbet af i år. Det hænger ganske enkelt sammen med, at handelsaktiviteten generelt set er dalet for alle boligtyper, og at der i dag i højere grad gives afslag i prisen for at få en bolig solgt, end der bydes over for at få en bolig købt. Altså må sælgere i dag i højere grad gå på kompromis på prisen, end køberne må imødekomme sælgernes ønsker.”

Grafen viser, hvor stor en andel af ejerlejligheder der er blevet solgt med et overbud på udbudsprisen måned for måned fra januar 2015 og frem til november 2022. Kilde: Boligsiden

Når det kommer til sommerhuse, har der generelt set været en større andel, som er blevet solgt på overbud i løbet af 2022, sammenlignet med markedet for huse og lejligheder. Her landede andelen af sommerhuse solgt på overbud på seks procent i november i år.

”Sommerhusmarkedet har overordnet set reageret langsommere på de udfordringer, der har ramt boligmarkedet i løbet af 2022. Noget af forklaringen er, at der på sommerhusmarkedet fortsat er et lavt udbud. Der er altså mindre at vælge imellem for de interesserede købere, og også derfor kan et overbud stadig være aktuelt, hvis man vil have fingrene i et af de få, eftertragtede sommerhuse,” siger Birgit Daetz. 

Grafen viser, hvor stor en andel af sommerhuse der er blevet solgt med et overbud på udbudsprisen måned for måned fra januar 2015 og frem til november 2022. Kilde: Boligsiden