BBR Areal – Har du styr på arealet?

Det er din pligt at kontrollere dit boligareal, når boligen skal sælges. Er arealet forkert, kan det koste dig dyrt. Højesteret har talt.

I august i år endte en principiel boligsag i Højesteret. Køberne havde betalt, for hvad de troede var en villa på 150 kvadratmeter. I virkeligheden viste villaen sig kun at være 122 kvadratmeter. Hvem skulle betale for de kvadratmeter, der var forsvundet op i den blå luft, mens købsaftalen blev underskrevet? Det skal sælger, fastslog Højesteret. Men hvorfor nu det?

Arealmangel er dit problem

Problemet med uoverensstemmelse mellem det opgivne areal og det faktiske areal er så udbredt, at det har fået sit eget navn: Arealmangel.

Problemet er opstået, da mange, der skal sælge boliger, tænker, at arealet jo bare bliver hentet fra BBR-oplysningerne, og at den hellige grav dermed er velforvaret. Måske sjusser nogle sig frem til en arealangivelse, der nok nogenlunde passer.

Uanset om du stoler blindt på BBR eller sjusser dig frem, kan du få problemer. BBR-opgivelserne af arealet skal dobbelttjekkes. Det skønnes, at ca. hver fjerde bolig står registret med forkerte arealoplysninger i BBR, så du kan ikke tage tallet for gode varer, med mindre du selv har fået hjemmet opmålt. Derfor bør du tjekke og få opmålt din bolig korrekt, hvis du er i tvivl.

”Mange tænker slet ikke tanken, at arealopgivelsen er sælgers ansvar, og de færreste ved, hvilke konsekvenser det kan have, hvis opgivelsen er forkert. Jeg håber, flere bliver opmærksomme på det og prioriterer at tjekke BBR oplysningerne for at undgå bøder eller i værste fald en retssag”, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

Sælgers ansvar

Sjusser du dig frem til arealet, og bliver dit gæt for højt, kommer du til at sælge boligen som værende større end den reelt er. Det er ikke fair for køber, og det er det, du kommer til at betale for. Som køber kan man ikke forsikre sig mod arealmangel, og det lagde Højesteret vægt på i sin afgørelse. Det er sælges risiko at angive ejendommens størrelse korrekt, blev det fastslået.

I den konkrete sag fik køberen et forholdsmæssigt afslag i købesummen, og det er, hvad man fremover kan forvente at henholdsvis skulle give som sælger eller få som køber, hvis arealet har været angivet som værende større, end det reelt er.

Få styr på arealet

Det er ikke helt nemt selv at måle boligen. Du skal måle bruttoarealet i vandret plan fra ydersiden på ydervæggene. Det samlede bruttoareal består af alle etagearealer lagt sammen. Indvendige trapper regnes med på alle etager, som de forbinder. Du kan læse mere om opmåling af enfamiliehuse i BBRs egen arealvejledning. For lejligheder og tagetager gælder særlige regler for opmåling.

Har du mistanke om, at den bolig, du skal købe, er opmålt forkert, kan du få en landinspektør til at måle den op. Det er ikke gratis, så aftal med sælger, hvem der betaler.

Du bør desuden tjekke alle de oplysninger, der er registreret i BBR om din bolig. Forkerte oplysninger kan koste dig en bøde 5.000 kr.