Antallet af solgte boliger og nye boliger til salg steg i sidste uge

Foto: Boligsiden

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at der i sidste uge (uge 3) kom flere nye boliger til salg og blev solgt flere boliger sammenlignet med ugen forinden. Dog ligger niveauet for begge parametre lavere, end det var tilfældet i de seneste år.

Det tyder på, at boligmarkedet så småt begynder med at komme op i omdrejninger i det nye år oven på julens vanlige dvale.

Det viser nye ugetal fra Boligsiden, hvoraf det fremgår, at der i alt blev solgt 1.214 boliger i sidste uge (uge 3). I konkrete tal er det 223 flere bolighandler, end det var tilfældet ugen forinden.

Dertil kom der i alt 1.585 nye boliger til salg på det danske boligmarked i uge 3, hvilket tilsvarende er 230 mere, end der blev sat til salg i ugen før.

”De seneste ugetal peger på, at boligmarkedet så småt er på vej ud af det lave gear, der har gjort sig gældende de seneste uger, hvor folk har haft travlt med julehøjtiden og med at fejre det nye års komme. Det er ikke usædvanligt, at vi skal et par uger ind i et nyt år for at se mere handelsaktivitet og bevægelse på markedet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Og selvom der ganske vist er tale om et beskedent aktivitetsniveau i år sammenlignet med tidligere år, går det efter alt at dømme den rette vej. Nu er der ganske vist tale om ugetal, som derfor skal tages med forbehold, men det er et godt tegn, at vi igen i uge 3 ser den samme sæsonmæssige fremdrift, som vi har set i øvrige år, i en tid, hvor der ellers har været tale om en hård opbremsning på det danske boligmarked.”

Sammenligner man antallet af solgte boliger i uge 3 i år, ligger det blandt andet under niveau i forhold til tiden før corona, hvor der i årene 2015-2019 i gennemsnit blev solgt 11 procent flere boliger.

Hvad angår antallet af nye boliger til salg, er der også her tale om et lavere niveau. Her blev der sidste år sat 12 procent flere boliger til salg i uge 3 i årene 2015-2019.

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt på ugebasis i årene 2021, 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Data dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg på ugebasis i årene 2021, 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Data dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Markedet for huse nærmer sig tiden før corona

Ser vi nærmere på udviklingen fordelt på boligtyper, fremgår det, at det særligt for villaer og rækkehuse begynder at nærme sig et niveau, der minder om tiden før corona.

Eksempelvis blev der solgt 704 huse i uge 3 i år. Det er fire procent færre solgte huse for ugen sammenlignet med det gennemsnitlige salg i årene 2015-2019. I konkrete tal udgøres den forskel på blot 31 hushandler.

Samme udvikling gælder for antallet af nye huse til salg. Her blev der sat fem procent flere huse til salg i uge 3 i årene 2015-2019 i forhold til samme uge i år, hvilket er 47 styks til forskel.

For sommerhuse såvel som for ejerlejligheder er det nuværende niveau for uge 3 også tættere på tiden før corona, end når man sammenligner med de seneste to år. Det gælder uanset, om man sammenligner med antallet af solgte eller antallet af nye boliger til salg.

BoligtypeGns. 2015-2019Uge 3 2021Uge 3 2022Uge 2 2023Uge 3 2023Ændring ift. 2015-2019Ændring ift. 2022
Villaer/rækkehuse7351.4391049614704-4%-33%
Ejerlejligheder362589456205275-24%-40%
Sommerhuse993481949489-10%-54%
Alle boligtyper*1.3602.6641.8469911214-11%-34%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt i uge 2 i 2023 og uge 3 i årene 2021, 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 3 2023 sammenlignet med samme uge i hhv. 2022 og i årene 2015-2019. Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

BoligtypeGns. 2015-2019Uge 3 2021Uge 3 2022Uge 2 2023Uge 3 2023Ændring ift. 2015-2019Ændring ift. 2022
Villaer/rækkehuse1.0171.2451.180888970-5%-18%
Ejerlejligheder436569418240358-18%-14%
Sommerhuse12122415198108-11%-28%
Alle boligtyper*1.7972.2631.9201.3551.585-12%-17%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet sat til salg i uge 2 i 2023 og uge 3 i årene 2021, 2022, 2023 samt i gennemsnit i 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 3 2023 sammenlignet med samme uge i hhv. 2022 og i årene 2015-2019. Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden