Mægler: Store banker snyder boligejerne

Boligskat

RealMæglerne anklager de store banker for at snyde boligejerne for halvdelen af gevinsten ved Nationalbankens rentesænkning. Det begrænser blandt andet købernes muligheder.

Ejendomsmæglerkæden RealMæglerne kommer nu med et voldsomt udfald mod de store hjemlige banker: De snyder boligejerne for halvdelen af gevinsten ved Nationalbankens samlede rentefald.
Siden november har Nationalbanken nemlig sænket renten med samlet set over 4 procentpoint. Men bankernes boliglån er kun faldet med omtrent det halve.

Så selv om boligpriserne og renten er faldet markant igennem det seneste års tid, og det er billigere at købe ejerbolig, kunne boligejerne være sluppet endnu billigere, hvis ikke bankerne havde benyttet krisen til at øge rentefortjenesten på boligejernes bekostning.

Storbankerne har nemlig alle som én valgt at sænke renten på variabelt forrentede boliglån klart mindre end rentesænkningen fra Nationalbanken.

Filmen knækker hos bankerne

Siden november sidste år har Nationalbanken af flere omgange sænket udlånsrenten ganske drastisk fra 5,5% til 1,35%. Helt nøjagtigt et fald på 4,15 procentpoint. I realkreditsektoren er renten på de variabelt forrentede lån faldet tilsvarende markant. RealMæglerne påpeger da også, at mange af bankerne har valgt at lade deres prioritetslån følge renten hele vejen ned.

Men så ’knækker filmen’, lyder meldingen fra mæglerkæden; for når det gælder de variabelt forrentede boliglån, har storbankerne kun sendt omkring halvdelen af rentenedsættelsen videre til boligejerne. ’Flinkest’ er Sydbank, der i perioden siden november har sænket renten med 2,75%, mens Danske Bank er klassens slemme dreng med en rentenedsættelse på blot 2%. Hos Jyske Bank og Nordea er rentenedsættelsen på 2,25% henholdsvis 2,5%.

Bankerne spænder ben for boligmarkedet

Det betyder, at en bolig til 1,5 mio. kr. koster 4-6.000 kroner årligt i ekstra udgifter til renter.
”Det er meget beklageligt, at bankerne benytter krisen til at berige sig på boligejernes vegne. Det er helt forståeligt, at bankerne har brug for at konsolidere sig, men det bør ikke ske på boligejernes bekostning”, siger direktør Niels Brandt fra RealMæglerne.

Selv om boligmarkedet er i fremgang – hos RealMæglerne var salget i august måned 51,5% større end den tilsvarende måned sidste år – så mener Niels Brandt, at bankernes handlemåde spænder ben for mange handler.

”Boligkøb afgøres af, om køber har et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb, og når bankerne ikke giver den fulde gevinst af Nationalbankens rentenedsættelser, er det klart, at det påvirker boligmarkedet negativt”, siger Niels Brandt.

Sagt med andre ord ville der kommer mere gang i boligmarkedet, hvis bankerne ikke selv beholdt halvdelen af gevinsten ved Nationalbankens rentenedsættelser.

Find mere om