Friværdier falder med 1,8 milliarder kroner – om dagen

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Realkredit Danmark viser, at boligejerne tilsammen har tabt cirka 274 milliarder kroner siden september 2008. Værst har faldet været i årets første kvartal.

De danske boligejere har i løbet af de sidste otte måneder mistet friværdi svarende til 13 Storebæltsbroer. Ganske vist i 1997-priser. Men siden tredje kvartal er faldet i friværdierne nu oppe på 274 milliarder kroner.

Alene i første kvartal i år er friværdifaldet på 160 milliarder. Det svarer til svimlende 1,8 milliarder kroner om dagen.
Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark, der dækker perioden frem til og med årets første kvartal.

Faldet accelererer

”Summeret over de sidste to kvartaler er friværdierne faldet med i alt 274 milliarder kroner. Hermed repræsenterer de sidste to kvartaler næsten 50% af det samlede fald i friværdierne. Tallene indikerer, at faldet i friværdierne er accelereret betydeligt gennem det sidste halve år – drevet af de hurtige prisfald på ejerboliger”, lyder kommentaren fra Elisabeth Toftmann Asmussen, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

Kigger man på den samlede friværdi, som er forsvundet ud af boligejernes lommer, er beløbet 560 milliarder kroner siden toppen i 3. kvartal 2006. Det svarer til et samlet fald på lidt over 28% og er ensbetydende med, at friværdierne er faldet med omkring 610 millioner kroner om dagen siden da.
Men for tiden går det altså dobbelt så stærkt, og faldet i de seneste seks måneder svarer derfor til 1,8 milliarder om dagen.

Prisfald og øget boliggæld presser friværdierne

Det kommer næppe længere bag på nogen, at de stadigt lavere boligpriser er en væsentlig synder i friværdifaldet. Og den samlede reduktion i boligpriserne er i dag oppe på 26,1% for ejerlejligheder og 12,4% for enfamiliehuse.
I alt er boligpriserne faldet med 8,7% siden toppen i 3. kvartal 2006.

Den anden synder i spillet er danskernes øgede gældsætning; ifølge Realkredit Danmark er boligejernes gæld til realkredit- og pengeinstitutter nemlig steget med cirka 19 milliarder kroner i samme periode. Det svarer til en stigning på 21%.

Flest slag til ejerlejlighederne

Udviklingen med faldet i friværdier rammer langt fra ens på de tre traditionelle boligformer. Som det fremgår i faktaboksen, er ejerlejlighederne hårdest ramt.

Hos Realkredit Danmark forventer man i øvrigt ikke, at den næste analyse af friværdiernes udvikling er så grum som den netop offentliggjorte. Faldet stopper ikke endnu, men det flader sandsynligvis ud.
”Vi har nu taget størstedelen af tilpasningen på boligmarkedet, og boligpriserne ser nu ud til at have fundet et mere stabilt leje end i de seneste mange måneder, så vores næste analyse af friværdierne vil nok vise, at friværdifaldet flader ud”, vurderer Elisabeth Toftmann Asmussen.