Nye reglers effekt på forældrekøb og familiehandler

kristian_dreyer (via. Boligsiden.dk)
Skrevet af Indblik-forfatter
GEM ARTIKEL    Indblik i Boligmarkedet   8. januar 2018   ·   2 MIN

Indblik er i denne uge skrevet af Kristian Strandberg Dreyer, advokat (H) og partner hos Galst

Forældrekøb er fortsat meget populære, men vi mangler endnu at se effekten af de nye begrænsninger i adgangen til at finansiere med variabelt forrentede lån. Mange forældre vil fremadrettet være nødsaget til at finansiere forældrekøbslejligheden noget dyrere, og det kan afholde nogle forældre fra at gennemføre et forældrekøb.

Men der er fortsat ganske gode grunde til at købe. Ikke mindst fordi der er mangel på studieboliger, og fordi barnet kan videreudleje et enkelt værelse. Ligesom købet af boligen på sigt kan være en god forretning og måske endda udtryk for en mere langsigtet planlægning af forældrenes tredje alder, hvor de sælger huset på landet, og flytter til byen og benytter boligen til sig selv i pensionisttilværelsen.

Fordelagtige salgsvilkår

Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed til barnet, der tidligere har været lejer, kan forældrekøbslejligheden (dog ikke andelsboliger) som udgangspunkt overdrages til plus/minus 15 procent af seneste ejendomsværdi. Det forudsætter imidlertid, at lejligheden er vurderet som fri lejlighed, det vil sige uden lejer.

Der tages som hovedregel udgangspunkt i den gældende ejendomsværdi, og disse vurderinger har været attraktive, men forventes med de kommende vurderinger at stige. Det giver anledning til at overveje, om overdragelse af eksisterende forældrekøbslejligheder skal overdrages til barnet. Hertil skal dog bemærkes, at de særlige regler, der omtaler 15-procentreglen, indeholder et forbehold om retlige ændringer, der måtte være indtruffet, og som seneste vurdering ikke tager højde for.

Er den seneste ejendomsværdi ikke udtryk for lejlighedens handelsværdi, er SKAT ikke bundet af vurderingen. Det vil typisk være tilfældet, hvis lejligheden er blevet udvidet med et areal på loftet eller sammenlagt delvist med en anden bolig eller lignende.

Og er forskellen mellem handelsværdien og den seneste vurdering iøjnefaldende, må rådet være at få lejligheden værdiansat af en lokal ejendomsmægler og indhente bindende svar fra SKAT om, at denne vurdering lægges til grund, således at man ikke bagefter skal have diskussion med SKAT.

En fornuftig pris

Seneste praksis synes fortsat at efterlade nogen tvivl om rækkevidden af 15-procentreglen selv ved overdragelse af lejligheden mellem forældre og barn. Reglen har været udsat for prøvelse i forskellige situationer, og hvor SKAT har haft held med at få slået fast, at de ikke er bundet af den seneste ejendomsværdi, hvis den væsentligt adskiller sig fra ejendommens reelle handelsværdi.

Barnet vil med relativt lave ejendomsværdier kunne overtage lejligheden til en fornuftig pris, og ved sit videresalg kunne afhænde lejligheden uden at skulle svare skat af avancen. Dog forudsat, at barnet reelt som ejer har taget lejligheden i brug for sig selv og sin husstand, og ikke blot efter kort tids ejerskab forsøger at videresælge lejligheden skattefrit. Det går selvsagt ikke.

 

Læs mere

Bliver stigende energipriser tungen på vægtskålen for boligejerne?
6. december 2021   ·   3 MIN

Det københavnske boligmarked er blevet dyrt
29. november 2021   ·   4 MIN

Når sælger fraskriver sig ansvaret for en ejendom
23. november 2021   ·   4 MIN

Den boligøkonomiske valgkamp
14. november 2021   ·   3 MIN

Flere boligkøbere end normalt byder fortsat over prisen
25. oktober 2021   ·   2 MIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.