Persondatapolitik til dig, der bruger Boligsiden.dk

Her finder du vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere om, hvad det betyder for dig, der bruger Boligsidens produkter nedenfor.
Hvis du er køber eller har din bolig til salg på Boligsiden.dk, kan du tilmed klikke her og læse den persondatapolitik, der gælder for dig.

INDHOLD

 1. GENERELT
 2. FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONDATA
 3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
 4. DINE RETTIGHEDER
 5. SLETNING AF PERSONDATA
 6. SIKKERHED
 7. KONTAKTOPLYSNINGER
 8. ÆNDRINGER AF PERSONDATAPOLITK

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Boligsiden A/S (“Boligsiden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger Boligsidens hjemmeside www.boligsiden.dk (“Hjemmesiden”) eller benytter vores iOS eller Android app (“App’en”).

1.3 Boligsiden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Boligsiden kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du som besøgende anvender Hjemmesiden eller App’en, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden/App’en. Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmeside/App’en, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon. Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores Hjemmeside/App bliver brugt.

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig Hjemmeside/App, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens /App’ens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden/App’en.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du opretter dig som bruger på Hjemmesiden/App’en, indsamler vi – i det omfang du benytter dig af Boligsidens mange funktioner – oplysninger om din e-mailadresse, tidspunkt for oprettelse og log-in, samtykke til at sende dig overvågningsbeskeder, hvilke søgninger du har gemt og overvåget, hvilke boliger du har på din huskeliste, hvilke steder du har oprettet som “Mine Steder”, hvilke ratings og kommentarer du har givet samt din IP-adresse når du logger ind.

2.2.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at kunne tilbyde en tilpasset oplevelse og brug af Hjemmesiden/App’en.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse, tilmeldingstidspunktet, hvilke nyhedsbreve der er blevet sendt til dig og hvilke du har åbnet, herunder hvilke links du har klikket på, dit samtykke samt dit navn og dine interesser, hvis du selv vælger at oplyse det. Du kan typisk forvente at modtage et ugentligt nyhedsbrev via e-mail. Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet.

2.3.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbrevet til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.4 Når du svarer på et spørgeskema, indsamler vi oplysninger om din ip-adresse.

2.4.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at kunne tilbyde en tilpasset oplevelse og brug af Hjemmesiden/App’en.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.5 Når du som besøgende anvender Hjemmesiden, viser vi bannere som kan indsamle oplysninger om dig. Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon.

2.5.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig relevante bannere

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af Boligsiden på hjemmesiden og på apps. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@boligsiden.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på post@boligsiden.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til post@boligsiden.dk.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse jfr. pkt. 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

4.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden/App’en jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden/App’en i 15 måneder, men efter 12 måneder uden aktivitet giver vi dig besked om sletningen. Du kan dog undgå sletningen, hvis du er aktiv inden for tre måneder herefter.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med at du opretter dig som bruger på Hjemmesiden/App’en jfr. pkt. 2.2, opbevarer vi, indtil du eventuelt måtte vælge at slette din bruger. Vi gemmer oplysninger om IP-adressen, hvorfra sletningen blev foretaget i 18 måneder med henblik på at kunne spore eventuel misbrug.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med at du har oprettet en overvågningsbesked jfr. pkt. 2.3, opbevarer vi, indtil du eventuelt måtte vælge at slette din bruger eller indtil du vælger at afmelde de individuelle overvågningsbeskeder, ved at trykke på klokke-ikonet ved hver søgning/bolig. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til en overvågningsbesked tilbage, kan du gøre det under “Mine indstillinger”.

5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.4 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

5.5 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til post@boligsiden.dk.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Boligsiden A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på Hjemmesiden/App’en.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
CVR.: 12375646
Telefon: 70274999
Mail: post@boligsiden.dk

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden/App’en.

8.2 Den nyeste version af Persondatapolitikken vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden/App’en.

VERSIONS HISTORIK

 1. maj 2018: Persondatapolitik oprettet
 2. maj 2018: Tilføjet afsnit 2.5
 3. marts 2020: Fjernet adresse til Datatilsynet i afsnit 4.8.1
 4. september 2021: Tilføjet kontaktoplysning til sletning af data (afsnit 4.4.2 og 5.5)