Information om Find Mægler

Gældende pr. 1. juli 2012

Baggrund

Boligsiden A/S ejes af ejendomsmæglere og kæder. Siden er udviklet primært til internetannoncering af boligejendomme, der er beliggende i Danmark, og som udbydes til salg gennem professionelle ejendomsformidlere. Alle professionelle ejendomsformidlere kan få adgang til at annoncere emner på www.boligsiden.dk. Privatpersoner og udbydere af egne ejendomme kan således ikke få adgang til selv at annoncere på www.boligsiden.dk.

Medio 2012 lancerede Boligsiden A/S i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening Find Mægler på Boligsiden.dk. Find Mægler har til formål at øge transparensen på boligmarkedet, når forbrugerne skal vælge ejendomsmægler i forbindelse med en bolighandel. Find Mægler skal være retvisende, troværdig og brugbar. Disse værdier indebærer, at der af Boligsiden A/S laves forskellige former for kvalitetssikring, som skal sikre, at det ikke er muligt at manipulere med data, som ligger til grund for Find Mægler. Find Mægler indeholder alene information om forretningssteder med ejendomme til salg, dvs. at udstillingslokaler og lignende ikke indgår i Find Mægler.

Mest stillede spørgsmål

Hvor ofte opdateres informationen i Find Mægler?

  • Informationerne i Find Mægler opdateres dagligt.

Hvor får Boligsiden.dk information fra?

  • Salgspriserne kommer fra OIS-databasen (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – en del af Skatteforvaltningen) samt fra ejendomsmæglernes egne prisindberetninger til Boligsiden (sidstnævnte for at sikre, at data tilvejebringes hurtigere). De resterende data om eksempelvis udbud, adresser, m.m. kommer dels fra de respektive ejendomsmæglere og dels fra Boligsidens egen database.

Hvor langt tilbage gælder data?

  • Informationen i Find Mægler gælder for de seneste 12 måneder.

Hvad er forskellen på liggetid og salgstid?

  • Liggetid er det antal dage en bolig, som stadig er til salg, har været udbudt. Salgstid er det antal dage, det har taget mægleren at sælge boligen. Læs mere om forskellen.

Hvordan vurderer jeg en ejendomsmægler?

  • Du kan ikke vurdere en ejendomsmægler ud fra et enkelt parameter så som flest solgte boliger eller mindste nedslag. Da mæglerne leverer et individuelt produkt, er det op til dig at vurdere, hvilken mægler der opfylder dit behov bedst. Nogle foretrækker eksempelvis, at boligen bliver solgt til prisen eller med mindst muligt nedslag. Andre vil have solgt boligen hurtigt og har ikke noget i mod et stort nedslag. Se rådene til, hvordan du vælger den rigtige ejendomsmægler.

Hvordan er gennemsnitlig ændring i udbudsprisen (afslag) beregnet?

  • Den gennemsnitlige ændring i udbudsprisen er beregnet som forskellen mellem den første udbudspris og salgsprisen.
  • Eksempel: En mægler sætter en villa til salg for 2,5 mio kr og denne bliver solgt for 2,1 mio kr, dette giver en ændring på (2,5 mio. kr. – 2,1 mio kr) / 2,5 mio kr = 8%. Dette gøres for alle mæglerens handler, og ud fra dette bliver der beregnet et gennemsnit, som er sammenligneligt med markedsgennemsnittet og andre mægleres gennemsnit. Dog skal du som bruger være opmærksom på antallet af handler, da gennemsnittet kan være misvisende ved meget få handler.

Hvordan er salgsraten beregnet?

  • Salgsraten er beregnet som andelen af boliger, mægleren har solgt de seneste 12 måneder i forhold til det antal boliger, mægleren har taget af markedet de seneste 12 måneder.
  • Eksempel: En mægler har solgt 20 fritidshuse de seneste 12 måneder og har samlet taget 34 fritidshuse af markedet de seneste 12 måneder. Mægleren har derfor solgt 20/34=58% af de boliger denne har taget af markedet de seneste 12 måneder.
Information om solgte boliger 
DatagrundlagDatagrundlaget er alle sager, som er slettet fra Boligsiden.dk, og hvor mægler har registreret salget, eller hvor sagen kan sammenkædes med en tinglyst handel inden for 60 dage af nedtagningstidspunktet. Når en bolig er registreret som solgt, vises de tinglyste salgsinformationer, når de er tilgængelige. Ellers vises salgsinformationerne fra mæglerne.
SolgteAntallet af boliger mægleren har solgt på det valgte marked. Markedet er det valgte geografiske område for den valgte boligtype.
Ændringer i udbudspriser (afslag)Den gennemsnitlige ændring i udbudspriserne for mæglerens solgte boliger, er udregnet som summen af boligernes første udbudspris, minus summen af boligernes salgspris, divideret med summen af første udbudspris.
SalgsrateSalgsraten er beregnet som antallet af solgte boliger divideret med summen af antallet af udbudte boliger, mægleren har haft til salg de seneste 12 måneder, minus antallet af boliger til salg.
TIL SALG NU
DatagrundlagAlle boliger som er udbudt på Boligsiden.dk på beregningstidspunktet. Boligerne bliver hertil opdelt efter boligtype og geografi.
Boliger til salgAntallet af boliger mægleren har udbudt til salg på Boligsiden.dk.
Udbudspris gennesnitMæglerens gennemsnitlige udbudspris er beregnet som summen af alle udbudspriserne divideret med antallet af sager, mægleren har udbudt.
Udbudspris kr/m2Den gennemsnitlige udbudspris pr m2 er beregnet som summen af alle kvadratmeterpriserne divideret med antallet af boliger, mægleren har udbudt. Bemærk: Kvadratmeterprisen er beregnet på baggrund af det vægtede areal - hvis muligt. Ellers benyttes boligarealet. For byggegrunde benyttes grundarealet.
BUTIK
Uddannede mæglereAndelen af uddannede mæglere i butikken, er udregnet som antallet af uddannede ejendomsmæglere divideret med det totale antal ansatte i butikken.