Vægtet Areal

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 24. januar 2024

Det vægtede areal er typisk større end det samlede boligareal, fordi det vægtede areal er lig det samlede boligareal plus særlige arealer som kælder, udhuse, loftsarealer og garager. Disse særlige arealer bliver lagt til det samlede boligareal med forskellige vægte. For at udregne bebyggelsesprocenten skal det vægtede areal divideres med grundstørrelsen.

Tabellen nedenfor viser, hvordan de forskellige arealer vægtes. Arealerne for de enkelte boligers enheder kan ses på boligernes BBR-Meddelelse, som kan hentes på ois.dk. Du kan også læse mere om vægtet areal på bbr.dk

Stueetage samt øvrige fulde etagerVægt
Stueplan og øvrige fulde etager - der anvendes til boligformål100 %
Tagetage - med skrå vægge
Kun forberedt til udnyttelse10 %
Indrettet og godkendt til boligformål90 %
Kælder
Kælderrum - ikke godkendt til boligformål40 %
Godkendt boligareal i kælder100 %
Garager, carport og udhuse
Garage/udhus indbygget i husets stueplan40 %
Garage/udhus - fritliggende eller op af huset25 %
Carport - fritliggende eller indbygget i husets stueplan 10 %
Udestuer
Udestueareal15 %
Anneks
Anneks (sommerhus)40%
Anneks (helårsbolig)40%

Beregning af bebyggelsesprocent

Eksempel på udregning af vægtet areal for en standardvilla

Nedenfor ses et eksempel på hvordan det vægtede areal udregnes for en standard villa. Arealoplysningerne stammer fra boligens BBR-Meddelelse. Du skal bruge det vægtede areal for at udregne din bebyggelsesprocent.

EnhedVægtArealVægtet areal
Stueetage samt øvrige fulde etager
Stueplan og øvrige fulde etager – Der anvendes til boligformål100 %106106
Tagetage – Med skrå vægge
Kun forberedt til udnyttelse10 %00
Indrettet og godkendt til boligformål90 %5751,3
Kælder
Kælderrum – Ikke godkendt til boligformål40 %8433,6
Godkendt boligareal i kælder100 %00
Garager, carport og udhuse
Garage/udhus indbygget i husets stueplan40 %00
Garage/udhus – Fritliggende eller op af huset25 %4411
Carport – Fritliggende eller indbygget i husets stueplan10 %00
Udestuer
Udestueareal15 %00
Samlet vægtet areal201,9

Bebyggelsesprocent kælder?

Hvis kælderen er godkendt til beboelse så tæller den med 100%. Hvis den ikke er godkendt så tæller den med 40%.

Tæller garage med i bebyggelsesprocent?

Ja en garage tæller med i bebyggelsesprocenten. Den vægtes med forskelligt efter hvordan og hvor meget det er integreret i selve huset.
Garage/udhus indbygget i husets stueplan 40 %
Garage/udhus – fritliggende eller op af huset 25 %
Carport – fritliggende eller indbygget i husets stueplan 10 %

Hvad tæller med i bebyggelsesprocent?

kælder, udhuse, loftsarealer og garager. Disse særlige arealer bliver lagt til det samlede boligareal med forskellige vægte.

Beregning af bebyggelsesprocent?

Brug kvadratmeter fra ydervægge og gang dem op med procentsatserne i tabellen.

Hvad betyder vægtet areal?

Det er det areal som fremgår af BBR og som indeholder ydervægge også. Det vægtede areal er lig det samlede boligareal plus særlige arealer som kælder, udhuse, loftsarealer og garager. Disse særlige arealer bliver lagt til det samlede boligareal med forskellige vægte.