Udskydelse af nye boligskatteregler gav salg af ejerlejligheder et boost

Nye handelstal og beregninger fra Boligsiden tyder på, at udskydelsen af de nye boligskatteregler har givet et boost til salget af ejerlejligheder. Foto: Boligsiden.

Nye beregninger på handelstal fra Boligsiden viser, at udskydelsen af de nye boligskatteregler har haft umiddelbar effekt på salget af ejerlejligheder. Billedet bakkes op af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Slutningen af 2019 bød på en stigning i salget af ejerlejligheder. Det viser nye beregninger på handelstal fra Boligsiden, der også indikerer, at det var udskydelsen af det nye boligskattesystem, der var katalysatoren for tendensen.

Beregningerne viser, at salget af ejerlejligheder var cirka fem procent lavere i 2019 end i 2017 og 2018 frem til uge 43, hvor skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde annoncerede, at det nye boligskattesystem blev udskudt til 2024. Ligeledes viser beregningerne, at salget fra uge 44 og resten af året var seks procent højere end i de samme uger i de foregående to år.

”2019 begyndte trægt på markedet for ejerlejligheder, og vi har længe haft en formodning om, at det kunne skyldes uvisheden om, hvilken effekt de nye boligskatteregler ville have for lejlighedsejerne. Folk vidste ikke hvilket beskatningsgrundlag, de købte ind på. Det er i hvert fald påfaldende, at salget af ejerlejligheder var sløvt op til ministerens udmelding, og at der kom en stigning i ugerne, der fulgte,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Kurven knækkede efter uge 43

For at lave beregningen har vi delt året op i to perioder. Nemlig ugerne frem til uge 43, hvor nyheden om udskydelsen af boligskattereglerne blev offentliggjort, og ugerne derefter.

I de to perioder har Boligsiden sammenlignet det gennemsnitlige antal solgte ejerlejligheder i årene 2017-2018 og i 2019. Det viser sig, at i ugerne frem til uge 43 er der fra 2017-2018 til 2019 sket et fald i antal solgte ejerlejligheder på knap fem procent.

Sammenligner vi med perioden efter nyheden, er der sket en stigning i antal solgte lejligheder på seks procent fra 2017-2018 til 2019.

”Der er ikke umiddelbart andre faktorer, der kan forklare, hvorfor der efter uge 43 sker en stigning i salget, og derfor tyder de første nye tal på, at udskydelsen har haft umiddelbar effekt på købelysten på ejerlejlighedsmarkedet,” siger Birgit Daetz.

Ejendomsmæglere mærker fornyet interesse

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening er vurderingen også, at beslutningen om at udskyde implementeringen af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024 har haft en effekt på salget af netop ejerlejligheder.

”Udskydelsen af de nye boligskatteregler virker til at have fjernet et usikkerhedsmoment fra ejerlighedsmarkedet, i hvert fald for nu. Så må vi vente og se, om usikkerheden vender tilbage, når vi nærmer os 2024,” siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Tendensen med det øgede salg af ejerlejligheder gør sig især gældende i Københavns Kommune, ligesom der også i Frederiksberg Kommune ses en stigning i salget umiddelbart efter uge 43 2019 sammenlignet med samme periode i 2017 og 2018.

Se alle ejerlejligheder til salg her.

Udvikling i antal solgte ejerlejligheder (gns. per uge):

UGENUMMERSOLGTE (GNS.) 2017/2018SOLGTE (GNS.) 2019ÆNDRING I PROCENT
feb-42342326-4,90%
44-513213416,10%

(Tabellen viser det gennemsnitlige antal solgte ejerlejligheder per uge i henholdsvis 2017/2018 og i 2019. Ugerne 1, 52 og 53 er ikke med i beregningen, da salget i ugerne omkring jul og nytår er atypiske og derfor kan skævvride gennemsnittet. Kilde: Boligsiden.)