Pas på gæld ved boligkøb med ny partner

Boliger købt i 2007 og solgt i år er handlet med tab på i gennemsnit 340.000 kr., viser tal fra Boligsiden.dk. Det betyder, at boligejere, der har været nødt til at sælge, kommer ud af salget med tab og måske endda med gæld. Overvejer man at købe ny fælles bolig med sin nye partner, som har gæld fra tidligere boligsalg, er det ifølge Danske Familieadvokater vigtigt at sikre sig selv, så man ikke bliver involveret i sin nye partners gæld.

En ny analyse foretaget af boligsiden.dk viser, at syv ud af ti, der købte en bolig i 2007 og solgte igen i de første måneder af 2013, led et tab ved handlen. I gennemsnit havde boligsælgerne et tab på 17 pct., eller hvad der svarer til 340.000 kr.

”De store prisfald de seneste år kan have stor betydning i situationer, hvor man er tvunget til at sælge boligen. Mange kommer i dag ud af boligsalget med tab eller endda med gæld. Værst ser det ud for de sælgere, der købte deres bolig i 2007. Her er boligernes værdi i gennemsnit faldet med knap en femtedel på blot fem år,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk.

Vær opmærksom på, hvilke dokumenter du underskriver

De store prisfald på boliger betyder paradoksalt nok også, at der netop nu er gang i bolighandlerne mange steder i landet. Og mange handler gennemføres af nye par, som for første gang skal købe bolig sammen – og her er det vigtigt at være vågen, advarer Danske Familieadvokater.

”Som nyetableret par har man ikke altid et indgående kendskab til partnerens privatøkonomi, og man ved måske ikke, om den nye kæreste har gæld med fra et tidligere boligsalg. Det har betydning, både når man overvejer, hvem der skal stå som ejer af huset, og hvordan finansieringen skal ske. Hvis for eksempel det nye boliglån bruges til at indfri gammel gæld med, så kan man komme til at skulle betale af på sin nye partners gamle gæld,” siger Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater.

Ved boligkøb bliver parternes privatøkonomi gennemgået af enten en bankrådgiver eller i realkreditinstituttet. Opdager man her, at ens nye partner har en gæld med fra tidligere, skal man sørge for, at denne gæld holdes uden for det fælles lån.

”Har man først skrevet under på, at partnernes gæld indgår i det fælles lån, hæfter man for hele molevitten – også ved skilsmisse eller ophør af forholdet,” siger Helle Larsen.

Hun minder om, at 40 pct. af alle danskere bliver skilt – og omkring 50 pct. af disse bliver skilt mere end én gang i livet:

”Boligkøb og planlægning af fælles fremtid med ny partner er skønt. Men selvom det ikke er særlig romantisk hverken at tale om eller tænke på, hvordan man bedst sikrer sig selv, hvis man en dag går fra hinanden, kan det blive dyrt, hvis man undlader at gøre det.”

For yderligere information, kontakt:

  • Kommunikationsdirektør Birgit Daetz, Boligsiden A/S – tlf. 21 21 02 84
  • Formand Helle Larsen, Danske Familieadvokater – tlf. 26 80 12 57

Fakta om Boligsidens analyse

Situationen er hårdest for de boligejere, der købte i 2007 og solgte i de første måneder af 2013. Tre ud af fire led et tab ved bolighandelen (helt nøjagtig 71 pct.). Samlet led boligejere et tab på omkring 17 pct. Det betyder, at gennemsnitlig var købsprisen i 2007 1.963.000 kr. og salgsprisen i 2013 (tinglyst til dags dato) 1.626.000 kr. Dermed har de i gennemsnit realiseret et tab på knap 337.000 kr. Beregningen er udregnet som gennemsnit for alle boliger. Så tabet har i gennemsnit været højere for de 70 pct., der har solgt med tab.

Baggrund for analysen

Boligsiden.dk har undersøgt antallet af enfamiliehuse, der er blevet solgt siden 1997 samt den samlede genvist eller tab ved salg inden for perioden. Tab/gevinst er defineret som forskellen på den gennemsnitlige salgspris i 2013 i forhold til den oprindelige købspris i 2007. Der er ikke taget højde for renovering af boligen mv.

Find mere om