Københavnere bruger færre penge på boligen

Foto: Boligsiden.

Det er blevet billigere at være københavner. Trods markant stigende boligpriser i København bruger vi ikke flere penge på boligudgifter, end vi gjorde i 1999, viser beregninger fra Boligsiden.dk og Nykredit. Den faldende rente er den primære årsag.

De stærkt stigende salgspriser på især ejerlejligheder i Købehavn har startet snakken om en ny boligboble i byen. Prisen på en københavnerlejlighed er nemlig flere steder lige så høj som i bobleårene 2006 og 2007; nogle steder endda højere.

”Salgspriserne på ejerlejligheder i København by lå i februar på 30.242 kroner pr. kvadratmeter. Det ligger over niveauet for 2006-2007, og det har fået mange til at tale om en boligboble. Salgsprisen er steget med 8,2 procent alene siden februar 2014 og den er steget 33 procent de seneste tre år, så der er altså tale om et markant prishop”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Men selvom lejlighederne er blevet markant dyrere, bruger vi langt færre penge end før på at bo i dem.

Københavnere bruger lige så lidt penge på boligen som i 1999

Trods de stigende boligpriser er boligbyrden, det vil sige den andel af familiens indkomst, der går til boligudgifter, på niveau med 1999, og den er markant lavere end i 2006. Boligøkonom Joachim Borg Kristensen fra Nykredit har beregnet den gennemsnitlige københavners boligbyrde:

”På trods af den massive prisvækst på særligt ejerlejligheder over de seneste tre år, er boligbyrden i København stadig lav i sammenligning med tidligere. En typisk familie skal således bruge ca. 37 procent af indkomsten efter skat til de samlede boligudgifter, hvis de køber en gennemsnitlig ejerlejlighed i København by og finansierer det med et fastforrentet realkreditlån. Det er markant lavere end i 2006, hvor boligbyrden toppede med 53 procent. Det skyldes primært, at den faste rente er faldet fra over 6 procent til nu bare 2,1 procent, ekskl. bidrag”, siger Joachim Borg Kristensen og fortsætter:

”Det er bemærkelsesværdigt, at boligbyrden i København ikke er sprunget i vejret i det seneste år, hvor boligpriserne har vist kraftigt vækst. Det skyldes næsten ene og alene, at renterne er faldet til de nuværende ekstremt lave niveauer. Over det seneste år er eksempelvis den faste rente faldet med 1,5 procentpoint, hvilket har mere end opvejet prisstigningerne for boligbyrdens vedkommende”, siger Joachim Borg Kristensen.

Find mere om