Boligsidens Markedsindeks: Stabile huspriser i juli

Foto: Boligsiden

Mens priserne på ejerlejligheder fortsætter opad, ligger huspriserne fortsat på et mere stabilt niveau. Til gengæld giver hussælgerne nu mindre prisnedslag og sælger hurtigere. Det viser helt nye tal fra Boligsidens Markedsindeks fra juli, som viser nyeste udvikling på boligmarkedet.

Har du dit hus til salg, er der gode nyheder. Huspriserne er nemlig fortsat meget stabile. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks, som er de første tal, der viser udviklingen på boligmarkedet den seneste måned.

”Vores nye tal fra juli viser, at huspriserne har været uændret den sidste måned. Sammenligner vi prisudviklingen med sidste sommer, kan vi se en lille stigning i huspriserne på 1,3 pct. Der er dog store regionale prisforskelle – og det er fortsat særligt i hovedstadsområdet og de større byer, vi oplever prisstigninger,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Huspriserne er steget med 0,5 pct. i juli måned i Region Hovedstaden, hvor de er faldet med 0,7 pct. i Region Nordjylland.

Mindre rabat og hurtigere salg

Der gives i dag mindre rabatter, og faktisk er prisnedslagene faldet med 2 pct. den sidste måned. Sammenlignet med juli sidste år er nedslagene blevet 9 pct. mindre. I kroner og øre er der i dag gennemsnitligt 682 kr. at hente i rabat pr. kvadratmeter. Det svarer til ca. 104.000 kr. for en villa på 153 kvm.

”Er du på jagt efter drømmeboligen, kan du ikke længere forvente ligeså store prisnedslag som tidligere. Inden for de seneste måneder er prisnedslagene blevet mindre og mindre, og i dag sælges knap hver femte bolig til udbudsprisen eller over,” siger Birgit Daetz og fortsætter: ”Og der er flere gode nyheder til hussælgerne. Vores nye tal viser nemlig også, at salgstiden igen er faldet – og blot i juli måned med 3 pct. Dermed tager det nu i gennemsnit omkring 7 måneder at sælge sin bolig”.

Lejligheder fortsætter den positive udvikling

Lejlighederne buldrer stadig frem med stigende priser, mindre prisnedslag og kortere salgstid.

”Lejlighedspriserne fortsætter med at stige. Priserne er steget knap 1 pct. siden sidste måned og hele 11,5 pct. siden sidste år – og i Region Hovedstaden næsten 15 pct. Det er helt klart her, boligmarkedet har rykket sig mest det seneste år,” siger Birgit Daetz.

Boligsiden har mere end 77.000 boliger i hele landet at vælge i mellem. Læs mere på Boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks – nøgletal for juli

Villaer og rækkehuse

  • Priserne er stabile med kun 0,1 pct. fald siden sidste måned. Priserne er steget med 1,3 pct. det seneste år.
  • Hovedstaden har som den eneste region haft stigende priser den seneste måned, dog kun en halv procent stigning. Hovedstaden har også haft den største stigning sammenlignet med sidste år. Her er priserne steget knap 4 pct.
  • Salgstiden er faldet med 3 pct. siden sidste måned. Region Sjælland har haft det største fald i salgstiden med 6 pct. siden sidste måned og knap 10 pct. siden sidste år.
  • Nedslagene er 682 kr. pr. kvadratmeter. Det er et fald på 2 pct. den seneste måned, og knap 9 procent siden 2012.

Ejerlejligheder

  • Priserne er fortsat stigende: knap 1 pct. siden sidste måned og 11,5 pct. sammenlignet med juli 2012.
  • Nedslagene er på 644 kr. pr. kvadratmeter – det er godt 22 pct. mindre end juli 2012, men uden at der har været store ændringer den seneste måned.
  • Salgstiden er på godt 4 måneder og er faldet med 1,3 pct. siden sidste måned.

Sommerhuse

  • Udbuddet fortsætter med at stige. Netop nu er der 1,5 pct. flere sommerhuse til salg sammenlignet med sidste måned. Det er 7,5 pct. over niveauet for et år siden.
  • Salgspris, salgstid og nedslag er stort set uændret siden sidste måned.
  • Prisnedslagene er på 1.185 kr. pr. kvadratmeter. Det er 8,3 pct. mindre end for et år siden.

Baggrund for Boligsidens Markedsindeks for juli

Boligsiden.dk modtager indberetninger om bolighandler direkte fra landets ejendomsmæglere. Derfor er tallene de nyeste og mest aktuelle. Tallene for hele landet og for regionerne er meget præcise, da de dækker et stort antal handler. Boligsiden.dk har også statistik på kommuneniveau. Her ligger der mindst fem handler pr. kommune pr. måned til grund for statistikken, og der laves et glidende gennemsnit over tre måneder, så månedstallene reelt er baseret på mindst 15 handler. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 50.000 kr. Se alle nøgletallene på boligmarkedet for dit område her.