Boligsidens Markedsindeks: Ejerlejligheder er blevet sælgers marked

Foto: Boligsiden.

Der er blevet længere mellem de billige lejligheder og store afslag i prisen. Nu er det sælgers marked, når ejerlejlighederne skal handles. Prisnedslagene på ejerlejligheder er faldet med næste 30 pct. på et år, viser nye tal fra Bolig-sidens Markedsindeks.

Ligger man inde med en ejerlejlighed, kan man glæde sig over udsigten til en mere fordelagtig handel end i lang tid. Priserne har i en længere periode været stigende og salgstiderne samtidig faldende. Og priserne – de er ikke til forhandling i samme omfang som tidligere. På et år er størrelsen på prisnedslaget på ejerlejligheder faldet med næsten 30 pct.

De gunstige forhold for sælgerne betyder også, at køberne må ændre taktik. Hvor der tidligere var gode muligheder for at skyde sælgers pris ned og duellere på prisnedslagene, er der ikke længere belæg for den slags cowboyhandler.

”Mange købere tror måske stadig, at de kan presse sælgerne og forventer store nedslag i prisen, når handlen endelig skal på plads, men vi kan konstatere at nedslagene bliver mindre og mindre på ejerlejlighederne. På en gennemsnitlig lejlighed i København kunne man for et år siden regne med ca. 85.000 kr. i nedslag, og nu er vi nede på 60.000 kr.,” udtaler Boligsidens kommunikationsdirektør Birgit Daetz.

Færre lejligheder spiller ind på bolighandlerne

Udbuddet af lejligheder på landsplan er faldet med 40 pct. sammenlignet med sidste år, mens der i København nu kun er halvt så mange lejligheder til salg. Det faldende udbud af ejerlejligheder spiller også ind, når handlen skal gennemføres.

”Sælgerne er bevidste om, at de står stærkere i en forhandlingsposition. Mange sælgere tænker med rette, at hvis en potentiel køber bliver for besværlig, så kan køberen jo prøve at finde en lignende bolig et andet sted; det er ikke altid så nemt”, siger Birgit Daetz, og fortsætter:

”Men man skal stadig huske, at tallene bygger på gennemsnittet. Der vil altid være nedslag, der ligger over gennemsnittet.”

Fakta fra Boligsidens Markedsindeks

Seneste udvikling i salg af ejerlejligheder i hele Danmark

Ejerlejligheder, hele DanmarkGennemsnitÆndringer siden sidste månedÆndringer siden sidste år
Salgspriser, kr. pr. m219.8481,7%8,8%
Salgstid, dage1540,1%-11,3%
Nedslag, kr.708-2,1%-29,0%
Antal boliger udbudt6.7581,9%-21,8%

(Kilde: Boligsiden)

Villaer

  • Priserne har set på landsplan været særdeles stabile og svinget mellem omkring 11.000 kr. pr. kvadratmeter de seneste 1 1/2 år
  • Priserne er dog steget pænt især omkring de store byer med 2,6 % til 2,4 % prisstigning i Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland.
  • Priserne på villa- / rækkehuse i Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholm er derimod faldet det seneste år med henholdsvis 1,1 %,  6,7% og 11,6%
  • Salgstiden for villaerne er steget med 5,3 % i hele landet – bortset fra Region Hovedstaden, hvor der har været faldende salgstider på fem dage.

Fritidshuse

  • Priserne har været stabile, dog med større regionale udsving. Største stigning findes i Nordjylland, hvor priserne er steget med 12,1 % det seneste år.
  • Der gives imidlertid mindre nedslag på fritidshusene målt med sidse år. Nedslaget udgør fortsat gennemsnitligt på 1.482 kr., eller knap 10 % af prisen.

Se, hvordan det er gået boligpriserne i dit område på Boligsidens Markedsindeks.