Antallet af forældrekøb falder i København og stiger i andre store byer

Foto: Boligsiden

Færre forældre købte lejlighed til deres barn i København i 2021 sammenlignet med 2020. Dermed trækker hovedstaden det samlede salg ned, selv om flere forældre faktisk købte bolig til deres børn i Aarhus, Aalborg og Odense.

Der blev handlet færre ejerlejligheder som forældrekøb i 2021 end i 2020 i landets største byer. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.

Forrige år blev der således handlet 913 lejligheder som forældrekøb i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Sidste år var det antal faldet seks procent til 861 lejligheder.

Årsagen til faldet i antallet af forældrekøb skal findes i København og på Frederiksberg, hvor salget er faldet med henholdsvis 16 og 35 procent.

”Når færre forældre har købt en hovedstadslejlighed til deres barn, er det blandt andet på grund af generelle prisstigninger og en forringelse af skattefordelene ved virksomhedsordningen, der blev indført fra starten af 2021. Desuden er udbuddet af lejligheder generelt lavt, og der er endnu færre af de små forældrekøbsegnede studieboliger til salg. Det forringer alt sammen mulighederne for at finde det rigtige til den pris, forældrene kan betale,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Modsat i hovedstaden går salget af forældrekøbte ejerlejligheder frem i Aarhus, Odense og Aalborg.

”Særligt i Odense og Aalborg har der været momentum for forældrekøb de seneste år, hvor salget er steget fra et minimum til nu at være et reelt marked med tæt på 100 årlige forældrekøb. Her er priserne også mere tålelige end i København og i Aarhus for den sags skyld, hvor forældrekøbet blot har gennemgået en lille stigning fra 2020 til 2021,” påpeger Birgit Daetz.

Det seneste år er antallet af forældrekøb i Aarhus, Odense og Aalborg steget henholdsvis 2, 18 og 31 procent.

Fald sker i rekordår

Det samlede fald i antallet af forældrekøb sker i et år, der ellers allerede er kendt for at have slået langt de fleste andre rekorder på boligmarkedet. Det gælder også for salget af ejerlejligheder i hele landet, der i 2021 var seks procent højere end i 2020.

Men dykker vi lidt længere ned i salgstallene for lejligheder i 2021, viser de, at niveauet i København var ens i 2020 og i 2021, og at der faktisk blev solgt færre lejligheder på Frederiksberg i 2021 sammenlignet med 2020.

”Udviklingen i antallet af forældrekøb i hovedstaden følger altså en tendens, der er generel for lejlighedsmarkedet i København og på Frederiksberg. Det sker i et år, hvor boligsalget ellers er steget på stort set alle andre markeder,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Tendensen med det faldende antal af forældrekøb i hovedstaden kan meget vel fortsætte i 2022 på grund af det lave udbud, de høje priser, de stigende renter og den forestående ændring af boligskattesystemet.”

Udvikling i antal af forældrekøb:

KOMMUNEANTAL 2020ANTAL 2021ÆNDRING I ANTAL
Frederiksberg5234-35%
København465390-16%
Aalborg749731%
Aarhus2542602%
Odense688018%
I alt913861-6%

(Tallene er baseret på boligejere, der har købt en ejerlejlighed ud over deres helårsbolig. Forældrekøbet er defineret som værende en ejerlejlighed på mindre end 75 kvadratmeter med en maksimal pris på tre millioner kroner. Ejeren må ikke eje flere lejligheder på én gang, således at købere med investering som formål undgås i statistikken. Kommunerne Frederiksberg, København, Aalborg, Aarhus og Odense indgår i opgørelsen, der desuden kun omfatter tinglyste handler. Kilde: Boligsiden)

Find mere om