Svært at sælge huset i Udkantsdanmark

Foto: Boligsiden

En væsentlig større del af husene er til salg i de fattigste kommuner, når man sammenligner med resten af landet. Samtidig er det sværere at komme af med huset i udkantsområderne.

Danmark er delt i tre rådne bananer. Nogenlunde sådan skrev Jyllandsposten.dk i sidste uge. Formuleringen faldt umiddelbart efter, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjorde en rapport, der viste, at 25 kommuner i tre dele af landet – næsten hele Nordjylland, Vestsjælland og det sydlige Danmark fra Tønder i øst over Lolland og Falster og til Bornholm i vest – er markant fattigere end de rigeste, og for den sags skyld også end den gennemsnitlige danske kommune.

De rigeste er ikke overraskende de københavnske omegnskommuner samt en lille håndfuld jyske kommuner – fortrinsvis i Østjylland.

På den baggrund har Boligsiden.dk lavet en opgørelse over markedet for enfamiliehuse i de fattigste dele af landet og sammenlignet dette med det øvrige Danmark.

Flest huse til salg i de fattige kommuner

”Hvis man tager de 15 kommuner, som AE i deres rapport kommer frem til som de fattigste, og sammenligner dem med resten af Danmark, fremgår det af vores opgørelse, at en væsentlig større del af den samlede boligmasse står til salg i Udkantsdanmark”, siger kommunikationschef hos Boligsiden.dk Birgit Daetz.

I de 15 fattigste kommuner er det nemlig 4,0 pct. af husene, der er til salg. For Danmark som helhed er tallet 3,1 pct., og i de 15 rigeste kommuner er kun 2,6 pct. af villaerne og rækkehusene til salg.

Samtidig er det tilsyneladende en hel del sværere at få solgt huset i udkantsområderne. I hvert fald når man ser på hvor mange boliger, der bliver fjernet fra internettet. Her er der nemlig markant færre huse, der bliver taget af nettet i de fattigste kommuner.

”På landsplan er det for tiden 12 pct. af de udbudte boliger, der bliver fjernet fra internettet inden for en 30-dages periode. I de 15 fattigste kommuner er andelen nede på 8 pct. I de rigeste kommuner forsvinder hele 15 pct. af husene inden for en måned. Det er stof til eftertanke”, mener Birgit Daetz.

Boligudbud falder i rige kommuner – og stiger i fattige

Noget tyder med andre ord på, at en stor del af borgerne i udkantsområderne søger væk. Fænomenet med studerende, der vandrer til de store byer, er velkendt. Og af AE’s rapport fremgår det også, at vækstcentrene klarer sig bedst; de ligger, som det nok er de flest bekendt, hvor uddannelses- og forskningsinstitutionerne er. Rapporten viser, at borgerne i de kommuner har de højeste indkomster.

Påfaldende nok viser Boligsidens tal så, at udbuddet af enfamiliehuse til salg er faldet dramatisk i de 15 rigeste kommuner, mens udviklingen er stik modsat i de fattigste.

”Udbuddet af huse er på blot et år faldet med 20 pct. i Top 15-kommunerne. I Bund 15-kommunerne er udbuddet til gengæld steget med 6 pct. Og på landsplan er det faldet med 4 pct.”, siger Birgit Daetz.

Udkantsdanmark er dermed mærkbart ramt af migrationen mod de store byer, vækstcentrene; de unge forsvinder, arbejdspladser forsvinder, og der bliver flere ældre.

Derfor er der så mange huse til salg i de mest forarmede kommuner; og når befolkningen oven i købet forlader udkantskommunerne, bliver det bare endnu sværere at sælge, for så er der jo færre købere i nærområdet.
At kalde de tre værst ramte dele af landet for rådne bananer er dog nok lige i overkanten, for hvis noget er råddent, har det næppe nogen fremtid; og det er alt for tidligt at dømme udkantskommunerne til døden.

Find mere om