Kun 3% af lejlighederne i København til salg

Foto: Boligsiden

I forhold til den samlede boligmasse er der færrest boliger til salg i hovedstads-kommunerne. I udkantsområderne er helt op til 20% af boligmassen til salg.

Jo længere væk, man kommer fra hovedstadsområdet, desto større andel af den samlede boligmasse er til salg. Det mest almindelige er, at omkring 3-10% af de eksisterende lejligheder og 2,5-3,5% af de eksisterende enfamiliehuse er til salg – det er i det interval, langt de fleste af landets kommuner placerer sig.
Men hvor de fleste kommuner i hovedstadsområdet ligger i bund i ’regnskabet’, er der en større andel af boligerne i landets udkantsområder, der står til salg.
Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk.

”Opgørelsen viser også, at især når det gælder ejerlejligheder, ligger de fleste kommuner i hovedstadsområdet i bund; f.eks. er det kun cirka 3% af ejerlejlighederne i København og Frederiksberg, der står til salg. Samtidig er liggetiden for de solgte lejligheder faldende – alt i alt udtryk for, at der er kommet gang i boligmarkedet i København”, siger Birgit Daetz, kommunikationschef hos Boligsiden, og fortsætter
”Denne udvikling ser vi ikke længere vestpå. Med få undtagelser stiger såvel andelen af boliger til salg som liggetiden, jo længere man bevæger sig væk fra hovedstadsområdet.”

Førstegangskøbere er igangsættere

Boligsidens opgørelse indikerer, at boligmarkedet i hovedstaden langt hen ad vejen er kommet i gang igen; der bliver solgt flere lejligheder, blandt andet fordi førstegangskøberne og de unge nu igen kommer på markedet. Det åbner naturligt for, at sælgerne af ejerlejligheder kan komme videre til et hus.

For tallene for enfamiliehuse viser, at ud af det samlede antal enfamiliehuse i kommuner som Vallensbæk, Albertslund, Brøndby og Tårnby er det under 2%, der er til salg.
Kommuner, som traditionelt er attraktive for københavnere, der søger ud af byen for at få hus og have. Samtidig er liggetiden for de solgte enfamiliehuse i disse kommuner nedadgående.

Positiv udvikling breder sig

Opgørelsen over andelen af boligmassen, der er til salg, harmonerer fint med Boligsidens udbudsstatistik, der udkommer hvert kvartal – senest i starten af oktober.

”Kvartalsstatistikken viste, at boligpriserne i København og omegn nu ser ud til at stabilisere sig. Hvis den udvikling holder i de kommende måneder, er der grund til at tro, at den positive udvikling også forplanter sig ude i landet”, vurderer Birgit Daetz.

Samtidig med prisstabiliteten og faldende liggetider er der, også en mindre andel af boligmassen til salg i København og omegn. Det ser ud til, at udviklingen i kommunerne længere væk fra København ikke er kommet i gang endnu.

”I kommuner som Vordingborg, Lolland, Langeland, Guldborgsund og Odsherred er det omkring 4,5% af husene, der er til salg. Tallene lyder måske ikke af meget, men eksempelvis er der knap 300 huse ud af 6.800 til salg på Langeland, mens der i København kun er 500 ud af 17.800 til salg”, siger Birgit Daetz.

20% til salg i Middelfart

Visse steder i landet er tallene endnu større; på Samsø er der 14 ud af øens 25 lejligheder til salg, svarende til 56%. Men tallene her er naturligvis ganske udtalte, netop fordi der er så få lejligheder på øen.

I Middelfart springer det imidlertid i øjnene, at over 20% af kommunens ejerlejligheder er til salg. Men ud af de 65, der står til salg netop nu, skal man iregne to større projektbyggerier hos blandt andet home. Alligevel er der tale om en stor andel af boligmassen, som er til salg i Middelfart.

Find mere om