For første gang siden sensommeren er der under 45.000 boliger til salg

Foto: Unsplash

Boligsidens seneste ugetal viser, at der i sidste uge (uge 10) i alt var 44.900 boliger til salg i Danmark. Det er første gang siden sensommeren sidste år, at det samlede boligudbud ligger på under 45.000.

Sidste uge blev endnu en uge med lidt færre boliger til salg.

Det fremgår at Boligsidens seneste ugetal, som viser, at der i sidste uge (uge 10) i alt var 44.900 boliger til salg i Danmark. Konkret betyder det, at landets boligkøbere havde 878 færre boliger at vælge imellem i uge 10 sammenlignet med ugen forinden.

Det er første gang siden sensommeren 2022, at det samlede boligudbud ligger på et så lavt niveau. Således er det ikke set siden uge 36 sidste år, at den ugentlige måling af antallet af boliger til salg ligger under 45.000.

I størstedelen af 2023 har den ugentlige udvikling i det samlede boligudbud været nedadgående. Det står i stor kontrast til udviklingen i 2022, hvor udbuddet voksede i størstedelen af året.  

Ser vi bort fra handelsboomet under corona, hvor udbuddet var ekstraordinært lavt på grund af den store efterspørgsel, og sammenligner antallet af boliger til salg i uge 10 i år med samme uge tidligere år, ligger det nuværende på et lavt niveau.

Eksempelvis var der 55.794 boliger til salg i uge 10 2020, hvilket er 20 procent mere, end det er tilfældet for samme uge i år.  

”Landets boligkøbere har ikke mange boliger at vælge imellem sammenlignet med tidligere år. Vores foreløbige ugetal viser, at det blandt andet kan forklares ved, at færre sætter boligen til salg,” forklarer Birgit Daetz, som er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Det tyder på, at landets boligsælgere fortsat har brug for at afvente situationen oven på den økonomiske tumult, der var været den seneste tid,” tilføjer hun.

Færre nye boliger til salg

Der kom i alt 1.925 nye boliger til salg i sidste uge, hvilket er ganske få sammenlignet med samme uge i tidligere år.

Eksempelvis blev der i gennemsnit sat 2.490 boliger til salg i uge 10 i årene 2015-2019. Det er 23 procent mere, end det var tilfældet samme uge i år.

Ser vi på antallet af nye boliger til salg fordelt på de største boligtyper, gør samme mønster sig gældende. For både huse, sommerhuse og ejerlejligheder gælder det, at der blev sat væsentlig færre nye boliger til salg i uge 10 i år sammenlignet med tidligere år.

”Med andre ord betyder det, at der er rigeligt med plads til flere boligsælgere på markedet,” slutter Birgit Daetz.

Så mange boliger sættes til salg:

BoligtypeUge 10 2023Ændring ift. gns. 2015-2019
Villa/rækkehuse1.231-11%
Ejerlejligheder341-33%
Sommerhuse188-47%
Alle boligtyper*1.925-23%

Tabellen viser, hvor mange boliger der blev sat til salg i uge 10 i år samt den procentuelle ændring, når denne sammenlignes med gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden