Flere nybyggede boliger sættes til salg

En stor andel af de senere års byggeboom ligger til salg på mæglernes hylder. Samtidig bliver der solgt færre nyopførte boliger, og det presser priserne nedad.

Boligmarkedets optur i de glade dage frem til 2007, hvor den danske økonomi aldrig havde set bedre ud, fik danskerne til at stille stadig større krav til boligen. Derfor blev der bygget nye villaer og lejligheder i næsten hidtil uset omfang.

I dag er der som bekendt kommet andre boller på suppen, og danskerne er blevet fornuftige folk, der hellere køber billigt brugt end dyrt nyt. Det har har denne effekt, at andelen af nybyggede boliger, der bliver sat til salg, er steget markant i de senere år.

Ifølge en opgørelse fra Boligsiden blev der i 2009 sat intet mindre end 1.717 boliger til salg, som var opført i samme år. Hertil kommer 1.725 andre boliger, der blev opført i de to foregående år. I alt blev der altså sat lige knap 3.500 boliger til salg, som var opført fra 2007 til 2009.

Hvis det lyder af meget, så er det for intet at regne mod 2008, hvor tallene var meget mere dramatiske.

”2008 var rigtig hårdt for bygherrerne rundt om i landet. Det var det år, krisen brød ud, og derfor blev der sat 5.979 nyopførte boliger til salg – men de var alle sammen opført i samme år, som de blev sat til salg. Dertil skal man lægge andre 1.309 boliger, som først skulle stå færdige året efter, altså sidste år”, siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Byggeprojekter skrinlægges

I alt blev der i 2008 sat 17.800 boliger til salg, som var blevet opført i årene 2001 til og med 2009. Derimod faldt det tal til 10.381 sidste år.

”Årsagen til dette dramatiske fald skal findes i, at en lang række byggeprojekter simpelthen blev skrinlagt, inden det planlagte byggeri kom i gang. Bygherrerne turde simpelthen ikke tro på, at der var købere til de mange nye boliger. Vi ser da også, at der på www.boligsiden.dk er sat rigtig mange nyopførte boliger til leje, fordi sælgerne ikke kan komme af med dem i handel”, forklarer Birgit Daetz.

Salget af nyopførte boliger er da også faldet markant. Alene i 2008 blev der solgt 5.114 boliger, som var opført samme år. Året efter blev der kun solgt 1.384 boliger, som blev bygget i 2009.

Bordet har fanget mange

”Det tyder på, at mange allerede havde betalt deres splinternye bolig, før krisen satte ind. Så har bordet åbenbart fanget mange i 2008, mens køberne til nye projekter har holdt sig væk i 2009 – året efter krisen satte ind”, vurderer Birgit Daetz.

Ser man så på prisudviklingen i forhold til byggeåret, fremgår det af Boligsidens tal, at udbudspriserne stik imod normale forhold falder jo nyere huset eller lejligheden er.

”Prisen på boliger opført i 2008 var 1. februar i år gennemsnitligt på 19.810 kroner pr. kvadratmeter. Til sammenligning er prisen kun på 18.178 kroner for de huse, der er opført eller bliver det i løbet af i år”, siger Birgit Daetz.

En forklaring på det misforhold kan være, at bygherren har valgt at skære ned på luksusen i boligerne eller har ændret materialevalg for at få prisen ned i et mere attraktivt leje.

Stor andel af nybygget til salg

Alt i alt er priserne faldet over de senere år i takt med, at markedet er gået i stå. Et nyopført hus fra 2008 kostede den 1. februar samme år 23.044 kroner pr. kvadratmeter. Det samme hus er i dag 3.100 kroner billigere. Det skyldes dels, at der bliver solgt færre nye huse og dels, at andelen af nyopførte huse til salg er vokset voldsomt.

Dugfriske tal fra Nordea og DanBolig viser nemlig, at hvor nybyggede villaer på landsplan udgør knap 3 pct. af alle enfamiliehuse, så udgør de nybyggede villaer over 8 pct. af alle de huse, der er til salg i landet.

”Noget kunne tyde på, at det er muligt at gøre en god handel, når andelen af nybyggede huse til salg er så stor i forhold til bestanden. Og som regel får man mere for pengene i det lange løb, hvis man køber nyt. For eksempel er der udgifter til vedligeholdelse og ikke mindst til opvarmning at spare”, slutter Birgit Daetz.