Vild udvikling i salgstiden: Byen stikker af fra landet

Foto: Boligsiden

I 2009 var salgstiden i by- og landzoner stort set ens. Siden har kurverne udviklet sig helt forskelligt, så salgstiden på landet nu er mere end 130 dage højere end i byen. Det har konsekvenser for landområderne.

Der var engang, hvor boligmarkedet i byen og på landet bevægede sig i samme tempo. I 2009 var salgstiden nemlig så godt som helt ens omkring 210 dage i gennemsnit i både land og by. Sådan er det ikke længere. En ny opgørelse fra Boligsiden.dk viser, at der siden er sket en vild udvikling med de to nøgletal, der bevæger sig i hver sin retning. Salgstiden for villaer og rækkehuse i byen er nu faldet til 188 dage, mens den er steget til 320 dage på landet.

”Denne udvikling er meget markant. Dels fortæller den en helt tydelig historie om et boligmarked i landzonerne, der er blevet presset voldsomt i en periode på mindre end 10 år. Men den stadfæster også en trend, der trækker indbyggere væk fra landet og ind mod byerne, og det er problematisk for landområderne,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør til Boligsiden.dk.

Stort skel på trods af flexboligordning

Den trend ses også i Danmarks Statistiks byopgørelser, der viser, at 15 procent af befolkningen boede i landzonerne i slutningen af 1990’erne. Det tal var 10 år senere faldet til 13,4 procent, og i 2017 er det tal så faldet yderligere til 12,1 procent.

”Flytningen væk fra landzonerne har haft en naturlig effekt på salgstiden. Fra slutningen af 00’erne og frem var der et stort ryk ind mod byerne som reaktion på finanskrisen, og den trend er ikke blevet vendt, selv om vi er kommet ud af de dårlige tider og igen er inde i en højkonjunktur, hvor økonomien er i vækst, boligpriserne stiger og danskerne er i arbejde,” siger Birgit Daetz.

Som reaktion på at mange flyttede fra land til by indførte regeringen i 2013 flexboligordningen, der reelt gav kommunerne mulighed for at ophæve bopælspligten, så man kan bruge boliger i landområderne til fritidsboliger. Ordningen er flittigt benyttet af mange kommuner, og det har givet et fald i salgstiden på landet, men den falder samtidig i byerne, så ordningen har måske nok haft en effekt, men ikke på skellet mellem by og land.

”Endnu har vi til gode at se en ny trend, der vender udviklingen og flytter danskerne fra by til land. Kommer den trend, kan salgstiderne begynde at nærme sig hinanden igen,” siger Birgit Daetz.

Tilflytning skal sænke salgstiden

Netop den manglende tilflytning bekymrer i landkommunerne, hvor landets gode økonomi og lave ledighed kan give bagslag, fordi det de kommende år kan blive svært for virksomheder i yderområderne at besætte deres stillinger. Det har Dansk Erhverv konkluderet i en ny analyse af arbejdsmarkedet. De forudser, at arbejdsmarkedet i 2020 vil være så presset, at 62 ud af landets 98 kommuner kan få svært ved at finde arbejdskraft.

”Det er bekymrende at se salgstidens udvikling i landdistrikterne, da det er afgørende for bosætning og erhvervslivet i hele landet, at der er attraktive huse at købe, og at man kan sælge sit hus igen. Det tiltrækker folk, og så kan jobsene blive i området,” siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.,” der bliver suppleret af Birgit Daetz:

”Når der kommer flere nye borgere til, bliver det lettere at sælge huset, og det vil have effekt på salgstiden. Og jo hurtigere husene bliver solgt, jo færre huse vil gå i forfald, så standarden i boligmassen vil blive højere. Det er en form for sneboldeffekt, vi efterlyser, og den starter med, at standarden er i høj.”

LÆS OGSÅ: Top 20: Her sælger de flest villaer