Så lang tid tog det at sælge en bolig i årets første kvartal

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at det tog lidt længere tid at få en bolig solgt i første kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet forinden. Dog er salgstiderne fortsat på et lavt niveau sammenlignet med tidligere år – især for sommerhuse og huse.

Det tog i gennemsnit omkring 4,5 måned at sælge et hus i første kvartal af 2023.

Det fremgår af nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Dermed tog det cirka en halv måned mere at sælge et hus i Danmark i første kvartal af 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, svarende til en forskel på 14 procent.

”Overordnet set må boligsælgerne forberede sig på, at det tager lidt længere tid at få en bolig solgt, end vi har været vant til de seneste tre år. Men selv om det tager lidt længere tid at sælge en bolig, så betyder det ikke, at det tager lang tid, når vi sammenligner med normalen før coronaboomet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Her er det værd at huske, at der ikke var meget rum til eftertanke under corona. Det var ikke et optimalt scenarie for boligkøberne, som nogle steder i landet hastede sig ud i et af livets største investeringer for ikke at miste drømmeboligen til anden side. Nu er der – ligesom før corona – mere tid til at tænke sig godt om, og det er en sund udvikling,” fortsætter hun.

Længere tid om at sælge ejerlejligheder og sommerhuse

Det tog også lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed eller et sommerhus i første kvartal 2023 i forhold til kvartalet forinden.

Således tog det i gennemsnit 120 dage at sælge en ejerlejlighed i årets første kvartal, hvilket svarer til cirka fire måneder. Det er 21 procent mere, end det tog i fjerde kvartal 2022, hvor det i gennemsnit tog cirka lidt over tre måneder at få en lejlighed afsat.

Hvad angår sommerhuse, tog det i gennemsnit sælgerne knap fem måneder at få fritidsboligen solgt i første kvartal i år. Det er knap en måned mere, end hvad det tog i fjerde kvartal sidste år.

Diagrammet viser, hvor mange dage det i gennemsnit tog at sælge en bolig i hhv. fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 fordelt på boligtyper. Kilde: Boligsiden

Fortsat lave salgstider

Selv om salgstiderne er steget en smule fra sidste kvartal 2022 til første kvartal i år, ligger de gennemsnitlige salgstider fortsat på et relativt lavt niveau sammenlignet med tidligere år.

Som eksempel tager det cirka halvt så lang tid at sælge et sommerhus første kvartal i år sammenlignet med første kvartal 2019, før handelsboomet under corona. Ser vi på samme periode for husene, så tog det lidt over en halv måned mindre at sælge et hus i år end i 2019.

Kun for ejerlejligheder skal vi helt tilbage til 2015 for at se en salgstid for første kvartal, som er på niveau med det nuværende.

Birgit Daetz påpeger, at det er vigtigt at huske på den samlede pulje af boliger til salg, når det kommer til at sammenligne salgstider fra forskellige perioder.

”En væsentlig del af forklaringen på de aktuelt lave salgstider er, at det ikke var usædvanligt, at det tog et halvt år til et helt år at sælge en bolig før corona. Dengang var der så at sige en større pulje af boliger til salg, som også havde været til salg længe, og som derfor bidrog til at bringe den gennemsnitlige salgstid op,” siger hun og fortsætter:

”Men under corona blev flere af disse boliger solgt, og der blev mere eller mindre ryddet ud på ejendomsmæglernes hylder. Derfor er de seneste salgstider også udtryk for, at størstedelen af de boliger, der bliver solgt nu, ganske enkelt ikke har kunnet nå at være til salg i særlig lang tid.”

Diagrammet viser, hvor mange dage det i gennemsnit tog at sælge en bolig i første kvartal i årene 2011-2023. Kilde: Boligsiden

BoligtypeGns. salgstid 4. kvart. 2022Gns. salgstid 1. kvart. 2023Ændring fra 4. kvart. til 1. kvart.Årlige ændring 1. kvart. 2022-2023
Villaer/rækkehuse12013714%19%
Ejerlejligheder9912021%48%
Sommerhuse11914421%7%

Tabellen viser, hvor mange dage det i gennemsnit tog at sælge en bolig i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 samt den procentuelle ændring, når disse sammenholdes. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallene fra 1. kvartal i 2022 og 2023 sammenholdes. Kilde: Boligsiden 

Find mere om