Det er blevet nemmere at sammenligne boliger

Foto. Boligsiden

Ejendomsmæglerne skal fremover annoncere ejerlejligheder til salg med BBR-arealet i stedet for det tinglyste boligareal. Det sker for at skabe bedre sammenlignelighed og gennemsigtighed for forbrugerne.

Ejerlejligheder er den eneste boligtype, som har et tinglyst boligareal. Dette areal adskiller sig derfor fra alle andre boligtypers areal, og det har skabt en del forvirring blandt forbrugerne. Derfor har Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) besluttet, at størrelsen af ejerlejligheder fremover skal følge samme annonceringsregler som alle andre boliger.

”Det har været temmelig forvirrende for forbrugerne, at to umiddelbart ens boliger – f.eks. en ejerlejlighed og en andelsbolig i samme byggeri – har forskelligt boligareal. Det har vi nu taget konsekvensen af og har derfor besluttet at gå over til også at annoncere ejerlejligheder med BBR-areal godkendt til beboelse,” oplyser DE’s formand Steen Winther-Petersen.

Det tinglyste areal omfatter bruttoarealet af selve lejligheden, inklusive ydervægge og halvdelen af skillevægge til andre lejligheder, mens BBR-arealet også omfatter andelen af fællesarealer i forbindelse med lejligheden – hvilket primært vil sige trappe- og gangarealer. Det betyder, at det oplyste boligareal bliver lidt større på papiret.

”Det er ren teknik – men vi mener altså, at vi har været nødt til at skabe et bedre sammenligningsgrundlag mellem de forskellige boligtyper, da villaer, sommerhuse, andelsboliger og sågar også lejelejligheder allerede annonceres med BBR-arealet. Det er vores klare opfattelse, at de nye regler vil lette forbrugernes søgning efter drømmeboligen,” siger Steen Winther-Petersen.

Reglerne trådte i kraft den 1. februar 2011.

Gode råd til forbrugeren

  • Vær opmærksom på, at BBR-arealet er en teknisk udregning af boligens areal, hvor ydermure, halvdelen af skillevægge til andre lejligheder samt fællesarealer som trappe- og gangarealer tælles med.
  • Tag dig god tid til selv at gå og ud kigge på boligen og fornemme, om den stemmer overens med dine forventninger og behov. Medbring eventuelt et målebånd, så du selv kan tage indvendige mål og sikre dig, at der er den nødvendige plads f.eks. til dine møbler.
  • Allier dig tidligt i din søgningsproces med din egen ejendomsmægler, så du kan få en god rådgivning lige fra begyndelsen. Den ejendomsmægler, der har boligen til salg, er sælgers mægler og skal primært varetage sælgerens interesser.

Fakta om BBR vs. tinglyst areal

  • Det gennemsnitlige BBR-areal på ejerlejligheder i Københavns Kommune er 81 kvadratmeter.
  • Det gennemsnitlige tinglyste areal på ejerlejligheder i Københavns Kommune er på 73 kvadratmeter.
  • Forskellen mellem arealerne – beregnet som gennemsnittet af differencen mellem BBR og tinglyste arealer – er 8 kvadratmeter, hvilket svarer til 10 pct.
  • Ovenstående data er beregnet af Boligsiden sammen med e-nettet, der også er ansvarlig for den officielle Boligmarkedsstatistik.
  • Data er udregnet på baggrund af 52.400 ejerlejligheder i Københavns Kommune og tallene er trukket den 27. januar 2011.

Kontaktinformation:
For yderligere oplysninger:
Kontakt DE’s formand Steen Winther-Petersen på e-mail swp@red.dk eller tlf. 33 36 10 48

Find mere om