Nye handelstal: Så mange lejligheder blev solgt i storbyerne i januar

Nye handelstal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 962 ejerlejligheder i januar måned. Det er et markant lavere lejlighedssalg sammenlignet med de seneste år. Dog har salget af ejerlejligheder fulgt den vanlige, sæsonmæssige stigning fra december sidste år til januar i år.

Lejlighedssalget fortsætter med at følge den generelle tendens, som har været kendetegnet de seneste måneder.

Igen er der i januar måned i år nemlig tale om et lavt antal solgte ejerlejligheder sammenlignet med tidligere år.

Således viser nye handelstal fra Boligsiden, at der blev solgt 962 lejligheder i januar i år, hvilket er 42 procent mindre, end det var tilfældet i samme måned for et år siden.

Og ser vi bort fra handelsboomet, der gjorde sig gældende i coronaårene og første halvår af 2022, er der stadig tale om et sløjt lejlighedstal for januar måned i år.

Eksempelvis blev der i årene 2015-2019 før corona i gennemsnit solgt 1.426 ejerlejligheder i januar måned. Dermed ligger det salget fra årets første måned i år væsentligt under niveauet før corona med hele 33 procent.

Faktisk skal vi helt tilbage til 2013 for at se et lavere januarsalg for lejligheder end det nuværende fra i år.

”Det er bemærkelsesværdigt, at salget af ejerlejligheder ligger så langt fra niveauet før corona. For både huse og sommerhuse gælder det, at det januarsalget i år ligger væsentligt tættere på gennemsnittet fra 2015-2019,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:

”Men overordnet set har ejerlejlighedsmarkedet været lidt mere og lidt længere ramt af modgang end de øvrige boligtyper. Det skyldes især, at det er et marked, som koncentrerer sig i storbyerne, hvor de i forvejen høje boligpriser nåede et så højt niveau under corona, at mange ikke kunne købe bolig her. Nu er renterne steget, ligesom leveomkostningerne er det, og det gør, at færre kan købe ejerlejlighed i storbyerne.”

LÆS OGSÅ: Januarsalget af huse begynder at nærme sig niveauet før corona

Grafen viser, hvor mange ejerlejligheder der er er blevet solgt per måned fra januar 2011 og frem til januar 2023. Kilde: Boligsiden

Sæsonmæssig stigning i salget

Fra august til december sidste år oplevede vi udelukkende et månedligt fald i antallet af solgte ejerlejligheder.

Dog er der tale om en stigning i det landsdækkende lejlighedssalg på 15 procent fra december sidste år til januar i år, som i konkrete tal udgøres af 128 handler.

”Boligsalget plejer at stige efter jul og nytår, efter hverdagen igen er begyndt i det nye år. Derfor følger salget de sædvanlige udsving for sæsonen, som vi tidligere har set, hvilket er en særlig god ting i år taget de seneste måneders handelsaktivitet i betragtning,” forklarer Birgit Daetz.

LÆS OGSÅ: Her bød januar på flere solgte huse end i tiden før corona

Sådan er udviklingen lokalt

Ser vi på lejlighedssalget opgjort på de i alt 11 landsdele, er der i syv landsdele tale om en månedlig stigning i salget fra december til januar, mens tre landsdele har oplevet et fald. Landsdelen Bornholm figurerer ikke i statistikken, da der ikke har været tilstrækkeligt med lejlighedshandler her.

Retter vi i stedet blikket mod landets fem største storbykommuner samt Frederiksberg Kommune, hvor repræsentationen af ejerlejligheder er størst, er salget kun faldet i Odense og Esbjerg fra december til januar, mens salget er uændret i Aalborg. I de resterende storbyer er der omvendt tale om en stigning i perioden.

Det gælder for stort set alle af de fem storbyer og 10 landsdele, at salget i januar i år ligger under gennemsnittet fra 2015-2019.

Sådan er lejlighedssalget i landsdelene:

LandsdelAntal solgte jan. 2023Ændring ift. gns. 2015-2019Ændring ift. jan. 2022Ændring ift. dec. 2022
Fyn30-42%-52%-29%
København by410-31%-36%26%
Københavns omegn127-39%-48%13%
Nordjylland62-27%-44%11%
Nordsjælland83-18%-31%26%
Sydjylland38-39%-51%-25%
Vest- og Sydsjælland40-14%-23%54%
Vestjylland16-44%-56%-30%
Østjylland112-42%-54%8%
Østsjælland43-19%-20%54%
Hele landet962-33%-42%15%

Tabellen viser, hvor mange ejerlejligheder der er blevet solgt i januar 2023 i landsdelene samt i hele landet. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når salgsresultaterne fra januar 2023 sammenholdes med tilsvarende tal fra januar 2022 og gennemsnittet for januar fra 2015-2019. Kilde: Boligsiden  

Sådan er lejlighedssalget i landets storbyer:

KommuneAntal solgte jan. 2023Ændring ift. gns. 2015-2019Ændring ift. jan. 2022Ændring ift. dec. 2022
Frederiksberg70-26%-33%30%
København334-31%-37%29%
Aarhus76-48%-57%12%
Randers227%-19%47%
Aalborg44-39%-46%0%
Odense23-44%-53%-23%
Esbjerg9-49%-61%-40%
Hele landet962-33%-42%15%

Tabellen viser, hvor mange ejerlejligheder der er blevet solgt i januar 2023 i landets fem største storbykommuner og Frederiksberg Kommune samt i hele landet. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når salgsresultaterne fra januar 2023 sammenholdes med tilsvarende tal fra januar 2022 og gennemsnittet for januar fra 2015-2019. Kilde: Boligsiden

Find mere om