Nu sælges de store ejerlejligheder hurtigst

Foto: Boligsiden.

Fire ud af 10 ejerlejligheder over 60 kvm. står i dag til salg i højest tre måneder. Dermed er der nu størst efterspørgsel på de større lejligheder.

Siden finanskrisens udbrud for to år siden har boligmarkedet vænnet sig til, at køberne af ejerlejligheder fortrinsvis går efter de mindre lejligheder. I hvert fald er det lejlighederne under 60 kvm., der har solgt hurtigst. Nye tal fra Boligsiden.dk viser imidlertid, at billedet er vendt.

Nu er det ejerlejlighederne på mere end 60 kvm., som står kortest tid til salg. I dag er knap 40 pct. af de store ejerlejligheder kun til salg i tre måneder. Inden for den periode forsvinder de igen fra ejendomsmæglernes vinduer.

Råd til flere m2

”Priserne på ejerlejligheder er faldet med 20 pct. på landsplan i løbet af de sidste fire år. Mest i hovedstaden, hvor faldet er på omkring en tredjedel. Samtidig er renten historisk lav, og derfor er der flere, som har råd til at købe nogle ekstra kvadratmeter”, siger Birgit Daetz, Boligsidens kommunikationschef.

Hvor det i krisens første tid mest var de små lejligheder, der solgte, har boligkøberne fået mere mod på tilværelsen og køber i højere grad opad – også fordi krisechokket stort set er væk.
Med til historien hører imidlertid også, at der ikke bliver solgt så mange boliger som i de glade dage.

Når man ser på lejlighederne over 60 kvm. springer det også i øjnene, at sælgerne har fået optimismen tilbage. I kølvandet på krisens udspring trak sælgerne sig i hobetal ud af boligmarkedet – priserne var simpelthen blevet alt for lave. Dermed faldt antallet af nyudbudte lejligheder i den større ende markant med op imod halvdelen.

Sælgerne har set tendensen

”Hen over foråret er nyudbuddet af lejligheder over 60 kvm. steget mærkbart, så vi næsten er tilbage på niveauet fra før krisen. Påfaldende nok er udviklingen slet ikke så markant for de små lejligheder”, forklarer Birgit Daetz.

Ejerne af de større lejligheder har altså opdaget tendensen i markedet, at køberne går efter flere kvadratmeter end tidligere. Og det skal til for at holde hjulene i gang. Ser man alene på perioden september i fjor og frem til februar, har antallet af fjernede boliger ligget over antallet af nyudbudte.

”Siden er nyudbuddet steget, så det i dag er omvendt – at nyudbuddet lige overstiger antallet af fjernede ejerlejligheder i den større ende”, siger Birgit Daetz.

Et skridt frem

Udviklingen er positiv, for markedet starter med de små ejerlejligheder. Det er den type bolig, der er den første i vores voksenliv. Derefter bytter vi til en større bolig og så videre. Så når der kommer mere gang i salget af de større boliger, er det en indikation af, at markedet er rykket et felt frem på brættet i forhold til for bare et år siden”, slutter Birgit Daetz.

Find mere om