Mange flere vil få behov for egen bolig

Foto: Boligsiden

I løbet af de seneste 10 år er der kommet 134.000 nye husstande til i Danmark. Fortsætter tendensen med den nuværende hast vil Danmark, der i dag har et overbud af boliger til salg, komme til at mangle 250.000 boliger for at kunne matche behovet om 20 år. Det skriver Nykredit tidligere. Læs herom på www.boligsiden.dk.

Det danske boligmarked lider lige nu af, at der er flere sælgere end købere. Men en analyse af udviklingen i familiemønstre og befolkningstilvækst, som Nykredit har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks statistik, viser, at der kan blive vendt op og ned på den situation.

134.000 flere boliger på 10 år

For selv om mange potentielle boligkøbere lige nu holder sig på sidelinjen, er der faktisk stigende efterspørgsel  på boliger i Danmark. Ikke alene kommer der flere og flere danskere. Antallet af danske husstande er også stigende – oven i købet i et tempo der overstiger befolkningstilvæksten. Siden 1992 er der kommet 275.000 nye husstande til, heraf knap halvdelen eller cirka 134.000 i løbet af alene de sidste 10 år. Det betyder med andre ord, at danskerne lægger beslag på 134.000 flere boliger end i 2002. Fortsætter denne udvikling vil der om 20 år være behov for mere end en kvart million flere boliger end i dag. Efterspørgslen på boliger vil blive yderligere forstærket af, at det påbegyndte boligbyggeri er faldet med 2/3 siden 2006.

Læs også: Her slår køberne hurtigst til på sommerhus-handlen

Udviklingen skyldes blandt andet en stigning i antallet af personer, der bor alene. De sidste 10 år er denne befolkningsgruppe steget med 9 procent, og i dag har næsten en million eller cirka fire ud af 10 af alle danske boliger kun et navn på postkassen.

Størst efterspørgsel i byen

Stigningen i antal husstande er størst i byerne, mens landdistrikter og ø-samfundene oplever et fald. Det skyldes blandt andet den stærke demografiske trend fra land mod by, men udviklingen forstærkes af, at byerne også har en større andel af studerende, enlige ældre, singler og unge par uden børn, altså befolkningsgrupper hvor der kun er én eller to personer på matriklen. Singler og enlige – særligt unge studerende – tegner sig også for en stor del af tilflytningen til byerne. Det forstærker tendensen med flere husstande i byområderne og færre i landdistrikterne, hvor dem der flytter ud ofte har familie.

Forstærker forskellen mellem land og by

En demografisk trend fra land mod by forstærket af en udvikling, hvor flere bor alene, betyder at der i årene fremover vil komme stigende efterspørgsel på boliger i de største danske byer, mens efterspørgslen i landområderne vil falde.
I byerne kan den stigende efterspørgsel i på længere sigt give sig udslag i højere salgsaktivitet og prisstigninger på boligmarkedet. Den stigende efterspørgsel vil også give sig udtryk i højere byggeaktivitet, hvilket vil stimulere økonomien i danske byer. I landområderne er historien desværre den omvendte.

Fik du læst: Boligkøbere får i dag 22 kvm mere hus for pengene

Vi bliver flere danskere

I tillæg til at stadig flere danskere bor alene, bliver vi også flere danskere i kongeriget, der skal have et sted at bo. Danmarks statistik forventer, at befolkningen allerede i 2037 krydser 6 mio. Det svarer til en stigning på 440.000 danskere over de kommende 25 år eller knap 18.000 personer årligt. Selv om stigningen især skyldes at vi bliver ældre, ændrer dette dog ikke ved, at det overordnede behov for boliger i de kommende år vil fortsætte med at stige, hvilket vil være positivt for udviklingen på boligmarkedet. Selv om overskrifterne i de sidste par år især er gået på det store boligudbud, er det vigtig at gøre sig klart, at det har været faldende siden sommeren 2011. Denne udvikling kan skyldes flere faktorer, men faktum er dog, at vi alene siden Finanskrisens start er blevet knap 100.000 flere danskere, hvilket alt andet lige er understøttende for boligefterspørgslen.

Sort lige nu, men lys forude

”Som boligsælger kan man måske forfalde til sortsyn lige nu, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den fastlåste situation på boligmarkedet delvis skyldes psykologi. Med historisk lave renter, en lav arbejdsløshed og en efterspørgsel, der vil fortsætte med at stige, er alle de grundlæggende forudsætninger til stede for et velfungerende boligmarked. Det er blot boligkøbernes tillid til fremtiden, der mangler. Den gode nyhed er, at tillid og forventninger til fremtiden har det med at forme sig efter de grundlæggende økonomiske forhold – i hvert fald på længere sigt”, siger økonom i Nykredit Johan Juul-Jensen.

Find mere om