Laveste boligbyrde i 14 år

Foto Boligsiden

Ifølge en analyse fra Nykredit er boligbyrden for en familie, som er førstegangskøbere nu nede på 35,2 pct. af nettoindkomsten. Det er den laveste andel siden 1998. Læs mere på www.boligsiden.dk.

Det blev på papiret lidt lettere for førstegangskøberne at få foden inden for på boligmarkedet i 4. kvartal. Det viser Nykredits Boligindeks, som måler boligbyrden for en familie, som er førstegangskøbere. Den andrager nu 35,2% af nettoindkomsten, og dermed nåede boligbyrden for huse på landsplan det laveste niveau siden 1998.

Årsag er faldende renter og boligpriser

I midten af 2008 skulle familien til sammenligning af med knap 47% af indkomsten efter skat for at købe et hus på 144 kvm. Faldet i boligbyrden kan primært tilskrives to forhold: faldende boligpriser og et fortsat rentefald gennem efteråret 2011.

Læs også: Boligkøberne vælger luksushuse fra

Også i det historiske perspektiv er boligbyrden kommet ned på et rimeligt leje. Ser man alene på 1. års nettoydelse ved køb af et hus på 144 kvm., var dennes andel af nettoindkomsten nede på 16% i 4. kvartal 2011.

Boligbyrden under 10% i 1992

Det er en smule under gennemsnittet, som siden 1980 har ligget på 17%, og en del lavere end i 2008, hvor andelen udgjorde knap 24%. Omvendt må man konstatere, at man har oplevet en markant lavere boligbyrde end aktuelt. Tilbage i 1992, efter den sidste store krise på boligmarkedet, var 1. års nettoydelse helt nede under 10% af nettoindkomsten.

Læs også:Hver fjerde villa i Storkøbenhavn blev solgt på 1 måned

Ingen mirakelkur

Til trods for den stadigt lavere boligbyrde er denne for øjeblikket ikke en mirakelkur for boligmarkedet. To forhold arbejder mod førstegangskøberne i disse år. For det første er ledigheden, særligt for de 25-29-årige, steget betydeligt i 2008/2009, og der er ikke udsigt til bedring af det stramme arbejdsmarked lige foreløbigt. Højere risiko for ledighed og dermed indkomsttab er med til at holde potentielle førstegangskøbere på sidelinjen.

Opgør med den sure stemning

For det andet viser Nationalbankens seneste udlånsundersøgelse, at kreditbetingelserne for husholdningerne faktisk er blevet strammet yderligere i slutningen af 2011. Disse to forhold gør det alt andet lige vanskeligere at være førstegangskøber i dagens Danmark. Paradoksalt nok har gældskrisen og faldet i tillidsbarometrene i efteråret 2011 ikke haft samme negative reale anslag mod dansk økonomi som under finanskrisen i 2008. Udfordringen for boligmarkedet i 2012 er derfor om noget et spørgsmål om tillid og en neutralisering af den sure stemning.