Kvinderne haler ind på mændene: Flere køber bolig alene

De seneste års udvikling på boligmarkedet har ikke kun vist et kraftigt stigende salg, men også en stigning i andelen af kvinder, der optager boliglån på egen hånd. Blandt de unge er det dog stadig mændene, der dominerer statistikken, viser en ny opgørelse.

Andelen af kvinder, der køber bolig på egen hånd, er stigende. Henover de seneste fem år lyder stigningen på 3,3 procentpoint, hvilket betyder, at sidste år andel af kvindelige lånoptagere nåede op på 41,4 procent. Det viser en opgørelse baseret på tal fra Totalkredit og Nykredit.

”Når vi ser, at kvinderne på landsplan haler ind på mændene, hænger det blandt andet sammen med, at uddannelsesniveauet blandt kvinderne har været og er stigende. Eftersom lønnen afgøres af profession, bliver der løbende flere kvinder, der får råd til at købe bolig med en enkelt indtægt,” siger Mira Lie Nielsen, der er bolig- og formueøkonom i Nykredit.

Stigningen ses i en periode, hvor boligsalget har været opadgående. Tal fra Boligsiden viser, at der i 2013 blev solgt 12.484 ejerlejligheder mod 18.079 i 2018. På markedet for huse gælder det 31.417 i 2013 og 48.187 sidste år. Samlet set er der tale om en stigning på 51 procent for de to boligtyper.

”Antallet af danskere, der bor alene, er steget henover de seneste år, og med lav rente, ditto arbejdsløshed og et stort boligudbud er det rent økonomisk blevet nemmere at købe bolig alene. Når vi ser, at andelen af kvinder, der optager boliglån på egen hånd er i vækst, skyldes det dog ikke, at mændene er mindre tilbøjelige til at købe. Der bliver generelt solgt flere boliger nu end for fem år siden, så vi ser blot, at flere kvinder træder ind på boligmarkedet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

Andel af boliglån med en enkelt ejer fordelt på køn:

Køn201320142015201620172018
Mænd62,2 %60,9 %60,4 %59,3 %59,5 %58,6 %
Kvinder37,8 %39,1 %39,6 %40,7 %40,5 %41,4 %

(Tabellen viser andelen af henholdsvis mænd og kvinder, der har optaget boliglån som eneejer. Kilde: Totalkredit/Nykredit)

Markant forskel blandt unge købere

Mens fordelingen mellem kønnene nærmer sig 50/50 fra ved 40 årsalderen, er der en markant forskel blandt de unge på mellem 20 og 30 år. Her er der typisk tale om førstegangskøbere.

(Artiklen fortsætter under diagrammet…)

Andel med lån fordelt på aldersgrupper – hele landet

(Kilde: Totalkredit/Nykredit)

På landsplan lød fordelingen blandt de unge boligkøbere i 2018 på 74 procent mod 26 procent i mændenes favør. Ser man regionalt på tallene, ses den mindste forskel i Region Hovedstaden, hvor de unge kvinder udgør 39 procent.

Den største forskel finder vi i Region Nordjylland, og her er der tale om en markant forskel, idet mændene under 30 år står for hele 82 procent af lånoptaget.

”I Region Nordjylland er forskellen i andelene massiv, når vi ser på det yngre segment. En stor del af forklaringen skal findes i forskellen i uddannelsesvalg samt uddannelsesniveau. I store dele af Nordjylland er der en overvægt af mænd, der starter arbejdslivet tidligt, idet de går i lære efter grundskolen. Det betyder, at de hurtigere end kvinderne får en indkomst, som gør dem købedygtige nok til en ejerbolig,” siger Mira Lie Nielsen, og fortsætter:

”I Hovedstaden er uddannelsesniveauet højere end i yderområderne, og det medfører højere lønninger. Det gælder også blandt kvinderne, hvorfor gabet er mindre her. Der er dog generelt langt flere kvinder i den offentlige sektor, hvor lønnen er en del lavere, og det betyder, at flere mænd ganske enkelt er bedre stillet i forhold til boligkøb i et marked, hvor priserne er meget høje.”

Løngabet bliver mindre

En anden faktor i ændringen i andelen på landsplan er en løbende udjævning i lønforskellen mellem mænd og kvinder.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at løngabet mellem kønnene ligger på 13 procent. Tallene er baseret på lønstatistikker fra 2017, og sammenlignet med år 2012 er der i perioden tale om et fald på 1,7 procent.

”Med det nuværende fokus på ligestilling, herunder løn og barselsforhold, sker der en langsom udjævning af forskellen i indtægten mellem mænd og kvinder, og det vil fortsat have en naturlig afsmitning på købsstatistikkerne, når vi ser på, hvem der optager boliglån og får sit navn på skødet. Udviklingen er ekstremt positiv, fordi et boligkøb ikke kun handler om den frihed, der er i at eje eget tag. Det handler også om den frihed, der følger med friværdi og potentiel boligformue på sigt,” siger Birgit Daetz.

Andel med lån fordelt på aldersgrupper – Region Hovedstaden

(Kilde: Totalkredit/Nykredit)

Andel med lån fordelt på aldersgrupper – Region Nordjylland

(Kilde: Totalkredit/Nykredit)
Find mere om