Ikke voldsomt tempo i det sønderjyske boligsalg

Foto Boligsiden

Salget af huse i Sønderjylland går fortsat meget langsommere end i de glade dage. Umiddelbart ser det ikke ud til at vende til det bedre lige med det samme, men markedet udviser trods alt stabilitet.

Mens boligsalget i hovedstadsområdet næsten er oppe på samme niveau som i normale år – og væsentligt højere end i katastrofeåret 2009 – halter Sønderjylland stadig noget efter.

Nye udbudstal fra Boligsiden.dk viser, at husene i Sønderjylland fortsat står ganske længe til salg, inden sælgerne fjerner dem fra internettet. Mindst fart er der i hussalget i Sønderborg og Tønder, mens Aabenraa er mindre ramt.

Boligsidens analyse af udbudstallene tager udgangspunkt i hvor mange boliger, der bliver solgt inden for henholdsvis én og tre måneder, efter de bliver sat til salg på internettet.

Går bedst i Aabenraa

”Set med boligsælgernes øjne er det ikke hyggelæsning. Af de tre byer, vi har haft under luppen, går det bedst i Aabenraa. Alligevel bliver der i dag her kun fjernet halvt så mange boliger inden for en og tre måneder, når man sammenligner med for to år siden – lige før den økonomiske krise brød ud”, forklarer Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Med til historien hører så naturligvis også, at temperaturen på boligmarkedet på det tidspunkt var på kogepunktet.

”Man skal derfor passe på med at sammenligne dengang med nu. Men faktum er, at der også i forhold til et normalt år bliver fjernet langt færre huse fra salgsstederne på internettet”, siger Birgit Daetz.

Som nævnt er de åbenråske hussælgere knap så hårdt ramt som de tøndringske og sønderborgensiske. I Sønderborg er andelen af huse, der fjernes i løbet af henholdsvis én og tre måneder i dag 75 pct. lavere sammenlignet med for to år siden.

Fald på 80 pct. i Tønder

I Tønder fjernes der i dag 66 pct. færre huse inden for tre måneder i forhold til for to år siden. Og andelen af huse, som kun står til salg i en måned er barberet ned med hele 80 pct. på to år.

Tallene er ikke et nagelfast udtryk for, at husene så også er solgt, men ikke desto mindre harmonerer de fint med ejendomsmæglernes indberetninger af de reelle salgstal, der også tegner et trist billede af den boligkrise, som endnu ikke er ovre uden for hovedstadsområdet.

”Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at fremgangen ligger lige om hjørnet. Til gengæld er det sønderjyske husmarked nogenlunde stabilt set over de seneste måneder. Men dertil skal så også siges, at det i Tønder indtil videre i år faktisk går trægere, når man sammenligner med samme periode i fjor”, siger Birgit Daetz.

Handler om købernes tillid

I Sønderborg og Aabenraa derimod er der nogenlunde status quo i de første måneder af 2010 sammenlignet med samme periode sidste år. Her er aktiviteten nogenlunde identisk. Med andre ord er der udpræget stabilitet i de to byer.

”Det er trods alt et godt tegn. Og selv om der er en sparepakke undervejs, har langt de fleste danskeres privatøkonomi det trods alt rimeligt godt. Det drejer sig i virkeligheden nok mest om, at de potentielle huskøbere får genoprettet den sidste, manglende rest af tillid til, at deres økonomi også på den lange bane kan bære et huskøb. Når det sker, kommer der også mere gang i hushandlerne i Sønderjylland”, slutter Birgit Daetz.

Find mere om