Fra ø-hop til huskøb: Flere danskere slår sig ned på de danske øer

Det er blevet mere populært at bosætte sig på de danske øer. Det viser en ny oversigt fra Boligsiden over hussalget på 33 af landets øer.

Er du en af dem, der har overvejet, om du kunne tænke dig at bo på en ø? Så er du ikke den eneste. For der er mange flere end tidligere, der køber hus på de danske øer.

En ny oversigt fra Boligsiden viser, at salget af huse på øerne samlet set steg med 20 procent fra 2019 til 2020.

I oversigten indgår 33 øer, hvor Lolland med sine godt 58.000 indbyggere er den største, mens Tunø med 105 indbyggere er den mindste.

”Det seneste år har mange fundet ud af, at hjemmearbejde fungerer, og at man derfor sagtens kan få ø-liv og arbejde til at hænge sammen. Corona har ganske enkelt fået mange danskere til at søge mod de områder, hvor der er god plads og billige boliger,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Det er dog ikke kun corona, der har fået interessen for boligerne på øerne til at stige. Bevægelsen har været i gang i noget tid. Sammenligner vi 2020 med 2015, er salget af huse på øerne steget 69 procent.

”Vi har i 2020 talt om, at salget af boliger gik amok, men sammenligner vi stigningen i hussalget på landsplan med øerne, er ø-stigningen højere. Det skyldes blandt andet, at den her tendens rækker helt tilbage til midten af 10’erne, hvor indførelsen af flexboligordningen var med til at sætte skub i det, der dengang ofte blev omtalt som den rådne banen. Siden er søgningen mod et liv med mere fællesskab og lokalsamfund eksploderet,” siger Birgit Daetz.

Stor corona-stigning på tre øer

Dykker vi ned i udviklingen på de 33 øer, er det interessant, at der er sket en stor stigning i hussalget på nogle af de øer, vi kan betegne som mellemstore. Det drejer sig særligt om Samsø, Langeland og Tåsinge, der fra 2019 til 2020 oplevede stigninger i salget på henholdsvis 64, 48 og 44 procent.

”På Samsø og Langeland har der været gang i opsvinget siden 2015. Men særligt i 2020 tog salget fart. Der er nok ingen tvivl om, at corona har fået flere af dem, der i lang tid har overvejet at køre flyttebilen til en ø, til nu at gøre det. Og så er det også en selvforstærkende effekt, at der på nogle af øerne er kommet liv i flere af husene. Dem der overvejer ø-livet kan se, at der bor mennesker, der ligner dem selv. De kan se, at arbejds- og familieliv fungerer. De kan se, at børnene trives,” pointerer Birgit Daetz og siger om Tåsinge:

”Det er en særlig historie med Tåsinge, som du kan køre til via broen fra Svendborg, og som du skal over for at komme til Langeland. Noget tyder på, at Langelands popularitet nu har smittet af på Tåsinge. For modsat på Langeland er det først i 2020, at der for alvor er kommet gang i Tåsinge-handlerne.”

Faldende udbud får købere til at udvide horisonten

Netop udviklingen på Tåsinge er interessant, fordi den kan være et resultat af en anden tendens på boligmarkedet: Det faldende udbud. Fra februar 2020 til februar i år er udbuddet på Langeland faldet fra 285 til 207 huse – et fald på 27 procent.

”Udbuddet af huse i Danmark er faldet hver måned i næsten et år, og det har en effekt på køberne. Nogle vælger at slå til hurtigere end ellers, andre køber en grund og bygger selv, og en tredje gruppe udvider det område, de søger bolig i. Og for den tredje gruppe sker det ofte, at de finder ud af, at de tidligere var for geografisk indskrænkede i deres søgen. Husboomet på Tåsinge kan være et produkt af den køberrejse, udviklingen på Langeland og et faldende udbud på Fyn,” siger Birgit Daetz.

Det er nemlig ikke bare på Langeland, udbuddet falder. Det gælder også for resten af Danmark, for Fyn og for resten af øerne. Samlet set er udbuddet på øerne faldet med 28 procent det seneste år og med 43 procent på fem år. I den her sammenhæng er det godt, understreger Birgit Daetz.

”Isoleret set er det ikke en fordel, at udbuddet falder, for det forringer muligheden for, at køberne kan finde det hus, de vil købe. Men når det samtidig følger landstendensen og står ved siden af et forrygende salg, er det et tegn på, at der er kommet mere liv på øerne, og at lokalsamfundene blomstrer. Det er en god nyhed.”

Salget af huse på øerne fra 2015-2020:

ÅrAntal salg
20152.184
20162.476
20172.845
20182.859
20193.068
20203.693

(I opgørelsen indgår salget af villaer og rækkehuse på øerne: Lolland, Als, Falster, Bornholm, Mors, Langeland, Møn, Tåsinge, Ærø, Samsø, Thurø, Fanø, Læsø, Bogø, Orø, Fur, Rømø, Fejø, Enø, Jegindø, Sejerø, Strynø, Agersø, Venø, Omø, Endelave, Alrø, Årø, Anholt, Hjarnø, Femø og Tunø. Kilde: Boligsiden)

Udbud af huse på øerne fra februar 2016-februar 2021:

ÅrAntal i udbud
feb-163.284
feb-173.027
feb-182.795
feb-192.770
feb-202.595
feb-211.877

(I opgørelsen indgår udbuddet af villaer og rækkehuse på øerne: Lolland, Als, Falster, Bornholm, Mors, Langeland, Møn, Tåsinge, Ærø, Samsø, Thurø, Fanø, Læsø, Bogø, Orø, Fur, Rømø, Fejø, Enø, Jegindø, Sejerø, Strynø, Agersø, Venø, Omø, Endelave, Alrø, Årø, Anholt, Hjarnø, Femø og Tunø. Kilde: Boligsiden)